Informace o testování ve škole

Vážení rodiče,
dovolte, abych vás seznámila s mimořádným opatřením MŠMT k testování žáků na školách, kterým se budeme řídit od 03. 01. 2022. Beze změny zůstávají dosavadní hygienicko-epidemická nařízení. Nově je nařízena povinnost zákonného zástupce nahlásit pozitivní výsledek PCR testu škole. Škola využívá aplikaci Covid Forms Application, která zefektivňuje vystavení žádanek a zrychluje komunikaci mezi školou a KHS a zákonnými zástupci nezletilých žáků.

Přeji vám i vašim blízkým klidné prožití vánočních svátků a do nov.

Přeji vám i vašim blízkým klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví.

Macharovo pero

Žákyně 9. třídy Kristýna Svobodová se zúčastnila literární soutěže Macharovo pero, kterou pořádá každoročně město Kolín. Kristýna získala zvláštní cenu MSD. Gratulujeme!

Mimořádné opatření k testování žáků

Vážení rodiče,
dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, vzhledem k vážné epidemické situaci bude probíhat testování žáků Ag testy každé pondělí do 28. 02. 2022 nebo do odvolání. Testování se netýká žáků očkovaných nebo těch, kteří prodělali Covid-19 ke dni testování.

Bližší informace jsou uvedené zde.

Projektový den na téma významné osobnosti – Leonardo da Vinci

Dne 19. listopadu 2021 proběhl na naší škole projektový den, jehož ústřední postavou byla osobnost malíře, vynálezce, architekta, skladatele, přírodovědce, konstruktéra….. Leonarda da Vinci. Žáci se mohli seznámit nejen s jeho životem, dílem, vynálezy, ale i s dobou ve které žil a pracoval. Propojil tak dějepis s přírodopisem, fyzikou, výtvarnou a občanskou výchovou. Hlavní událostí dne byla interaktivní výstava s ukázkou a komentářem, kterou pro školu uspořádala v místním kulturním domě agentura Pernštejni. Zde mohl každý spatřit funkční repliky opravdových mistrových vynálezů a reprodukce jeho nejznámějších maleb. Projekt byl zakončen v dobovém stylu, kdy žáci tvořili podobně jako Leonardo da Vinci přenesením svých poznatků na list papíru.

Večer dýní

Halloweenské dekorace, které zvládnete vy i vaše děti | Blesk.czVážení rodiče,
vzhledem k výrazně se zhoršující epidemické situaci jsme se rozhodli zrušit „Večer dýní“ na statku. Abychom si udělali alespoň trochu hezký podzim a nerušili akci bez náhrady, zvolili jsme jiné organizační řešení. Uspořádáme výstavu dýní na zahradě školy bez hlasování o tu nejhezčí. Malou odměnu dostane každý, kdo svoji dýni donese. K vidění budou od 3. 11 do 5. 11. po dobu provozu školy. V pátek odpoledne si je děti mohou odnést.
Dýně se vybírají ve školní družině nebo na recepci školy nejpozději do 3. 11. do 8:00 hodin.

7. třída školní výlet Praha

Dne 20. října 2021 se celá 7. třída vydala vlakem do Prahy, kde se nejprve vydala po historické stopě na Vyšehrad. Tam si prohlédla zdejší rotundu sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla a Vyšehradský hřbitov se Slavínem. Před vydatnou svačinou, z vlastních zdrojů, se pokochala výhledem takřka na celou Prahu a vrátila se zpět metrem do centra. Navštívila Valdštejnskou zahradu přiléhající k Senátu Parlamentu České republiky a cestou zpět do Starého Města si z Mánesova mostu prohlédla Pražský hrad, budovu Strakovy akademie a Kramářovu vilu nad ní. Taková interaktivní hodina občanské výchovy ve 4D. Při přesunu na Staroměstské náměstí si letmo prohlédla Josefov (bývalé židovské ghetto) a vrchol výletu zakončila opravdu stylově ve výšce 69 metrů, na věži Staroměstské radnice, kde nesměla chybět ani tradiční prohlídka orloje. Po rozchodu, který celá třída věnovala nákupu suvenýrů a pochutin následovala cesta vlakem zpět.

Preventivní opatření

Vážení rodiče,
vzhledem k výskytu Covid-19 ve škole se budou žáci dne 01. 11. 2021 preventivně testovat AG testy. Jde o ochranu a bezpečí žáků, ale i zaměstnanců školy. Současně tímto reagujeme na důrazné doporučení KHS Kolín. Zákonní zástupci žáků, kterých se výskyt bezprostředně týká, byli informováni přes SW Bakaláři. 

Přespolní běh

Dne 14. října 2021 se družstva žákyň a žáků naší školy zúčastnila Okresního přeboru ZŠ v přespolním běhu. Tento již tradičně pořádal TJ Sokol Kolín – atletika. Chladné a deštivé počasí dodaly závodu o něco více, co se týkalo jeho náročnosti. Hladký start na atletickém stadionu zavedl závodníky do přilehlého lesa, kde trať měnila povrch i profil. Běh po hlíně, kluzkých kořenech stromů, písku, úzké cestičce nebo třeba pasáž s asfaltem, takto stručně by se dala popsat. Přesto se nejednalo o nic, nad čím by se naši reprezentanti pozastavili. Bojovali statečně a s početným startovním polem v cíli trochu zamíchali, bohužel bez cenného kovu v konečném pořadí.

Branný den

Dne 8. října 2021 se na naší škole uskutečnil branný den. Výchozím bodem byl pro všechny třídy tradičně areál školy. Zde bylo i jedno ze stanovišť, kde se žáci mohli seznámit se základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Další trasa branného pochodu se již lišila a třídy se rozešly paprskovitě od školy do terénu. Cestou plnily úkoly na dalších dvou velkých stanovištích. Druhým takovým byla střelnice ve Starém Kolíně, kde nám místní střelci (pánové Jiří Vácha a Lukáš Doubrava), uspořádali okomentovanou výstavu sbírku vojenské techniky a zbraní, překážkovou dráhu, střelbu z airsoftových zbraní, střelbu ze vzduchovky a pro starší děti i střelbu z malorážky s přísnými pravidly opravdových střeleb. Posledním stanovištěm bylo fotbalové hřiště TJ Sokol Starý Kolín, kde byla připravena „opičí“ dráha plná zkoušek obratnosti, hod granátem a kriketem na cíl nebo dovednostní cvičení ztížené zakrytím zraku. Všem účastníkům přálo i počasí a tak nejzdatnější třídy nachodily hravě i více jak 10 kilometrů.