Drakiáda

Pondělní odpoledne patřilo Drakiádě na hřišti za Sokolovnou. Žáci 7. ročníku uspořádali několik soutěžních stanovišť pro děti z 1. až 3. ročníku. Na stanovištích děti plnily různé úkoly s dračí tématikou nebo rovnou se svými draky. Soutěž vyvrcholila pouštěním draků a jejich přehlídkou zakončenou vyhlášením výsledků spjatým se sladkou odměnou. Vítězem byl vlastně každý, kdo se v krásném slunečním odpoledni proběhl s kamarády a v příznivém větru předvedl svůj létající skvost.

Výprava na burzu škol do Kolína

V pondělí 10. října 2022 se žáci 8. A 9. ročníku vypravili vlakem do Kolína, kde navštívili Přehlídku škol, která se konala tradičně v Městském společenském domě (MSD). Tato jim nabídla nespočet možností, kam nasměrovat své další kroky po absolvování základní školy. Nabídka škol byla opravdu pestrá a prezentační stánky zaplnily celý MSD.

8. a 9. třída na Veletrhu řemesel

Dne 5. října 2022 se naši osmáci a deváťaci vypravili vlakem do Kolína, kde navštívili Veletrh řemesel, který pořádala SOŠ a SOU stavební Kolín. Již tradičně se přehlídka řemeslných oborů konala na Medvědí louce, kde si každý obešel stánky s různými řemesly a ukázkami produktů spolupracujících firem. Děti si mohly vyzkoušet jednotlivá řemesla, svou zručnost a vyslechnout si odborný výklad mistrů všech řemesel. Nakonec se mohl každý občerstvit a v odpočinkové zóně a načerpat sílu posledních podzimních slunečních paprsků.

GASPARÁDA 2022

Letošní školní rok žáci 2. ročníků zahájili poněkud netradičně. Vyjeli jsme do Kolína na divadelní festival pořádaný k poctě „největšího z pierotů“ J. G. Deburaua a shlédli „Větrnou pohádku“. Dobrodružným vyprávěním o dětech od větrného mlýna se podařilo sledující vtáhnou do děje a svým humorem probudit úsměv u malých i velkých diváků.
Dětem se tak podařilo lehce a zábavnou formou vstoupit do školního roku 2022/2023.

Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,
školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

Čtvrtek 1. 9. – 8:00 hodin – sraz na nádvoří školy
8:15 hodin – Slavnostní zahájení
9:00 hodin – ukončení prvního školního dne
Pátek 2. 9. – délka vyučování – třídnické hodiny
1. třída – 8:00 – 9:40 hodin
2. – 5. třída – 8:00 – 11:35 hodin
6. – 9. třída – 8:00 – 12:30 hodin
V týdnu od 5. – 9. 9. – výuka dle rozvrhu 
      6. – 9. třída – 8:00 – 13:25 hodin

Stravné

Ceny stravného od 01. 11. 2022

Děti mateřské školy Žáci základní školy
   3-6 let 7 let
a více
7-10 let 11-14 let 15 let
a více
přesnídávka 10,00 Kč 12,00 Kč
oběd 25,00 Kč 28,00 Kč 28,00 Kč 30,00 Kč 33,00 Kč
svačina 10,00 Kč 10,00 Kč

Záloha na stravu a školkovné pro děti MŠ pro školní rok 2022 – 2023 je stanovena ve výši  1 500,- Kč. Záloha se vybírá u vedoucí školní jídelny v budově základní školy do 13:00 hodin.

Záloha na obědy pro ZŠ na školní rok 2022 – 2023 je stanovena ve výši 700,-Kč (poplatek za čip 115,- Kč). Záloha se vybírá u vedoucí školní jídelny v budově základní školy do 13:00 hodin.

POST BELLUM – „Příběhy našich sousedů“

Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím projektem Post Bellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol pod vedením svého učitele, a za podpory koordinátora, vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. A do tohoto projektu jsme se letos vrhli s osmou třídou, abychom vyzkoušeli, co všechno zvládneme. Jako pamětníka jsme požádali o spolupráci paní učitelku Pechmanovou. Ta souhlasila a šla do toho s námi. Měli jsme 3 měsíce na to naučit se pracovat s diktafonem, vymyslet scénář rozhovoru, následného stříhání zvuku, udělat prezentaci, která shrnula celou naši práci. Bylo toho opravdu hodně, ale nebyli jsme na to sami. Paní učitelka nám dodala spoustu materiálu, který jsme mohli zpracovat, se zvukem nám pomohl profesionální střihač z Českého rozhlasu. Výsledek můžete posoudit sami na stránkách „Příběhy našich sousedů“. A my moc děkujeme paní Pechmanové za hezký příběh, krásné fotky a trpělivost s námi :o)

Projekt Modelumpus

V rámci našeho partnerství s SOU a SOŠ stavební Kolín jsme se zapojili do letošního ročníku modelářské soutěže „Modelumpus“.
Letošním tématem byla škola, a to škola chytrá, zábavná a udržitelná, zkrátka škola budoucnosti.
Kromě dodržení zadání jsme museli použít jen předepsané materiály – lepenku, vlnitý karton, lepidlo a přírodní materiál a rozměr, který byl 80x80cm.
Do výroby modelu se pustila šestá třída, která navrhla podobu školy. Na samotném modelu pracovaly hlavně Ema Burďáčková, Anna Kahounová a Karolína Kupková. Děvčata si také dojela do Kolína převzít ocenění za odvedenou práci. Ač nejmladší benjamínci (ostatní týmy byli hlavně kluci z osmých a devátých tříd), nevedli si vůbec špatně a odvezli si čestné uznání za odvedenou práci.