21. leden

Dvacátý první den nového roku podle gregoriánského kalendáře, není žádným svátkem, mezníkem ani významným dnem v našich dějinách. Historickým exkurzem se dozvíme, že v tento den byl třeba v roce 1896 založen fotbalový klub SK Slavia Praha, roku 1930 byl na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí zprovozněn první světelný semafor v Praze a ze světa, že roku 1950 USA oznámily objevení 93. chemického prvku, který byl podle místa objevu (Berkeley v Kalifornii) nazván Berkelium. Narodili se Aristotelis „Telly“ Savalas (1922) – známý jako poručík Kojak (m.m. zajímavý chlapík, který byl rovněž novinářem, zpěvákem, režisérem, producentem a nositelem vyznamenání purpurové srdce), Plácido Domingo (1941) – španělský operní tenor nebo Martin Shaw (1945) – anglický herec, Doyle z Profesionálů. Naopak nás v tento den opustili Božena Němcová (1862) – významná česká spisovatelka a národní obroditelka nebo Karel Poláček (1945) – český spisovatel, humorista, novinář a filmový scenárista, autor románů „Bylo nás pět“, „Muži v offsidu“ nebo „U nás v Kocourkově“.
Přesto je letošní 21. leden 21. den 21. roku 21. století a v čase 21:21 hod. už musí zpozornět nejen numerolog. V literatuře se uvádí, že číslo 21 je číslo andělské a jeho význam je určující pro vesmír, který společně sdílíme. Každopádně je tento den minimálně svou jednadvacítkou zajímavý, tak proč si nezkusit třeba vsadit nebo si jen něco přát. A uvidíme…

6. leden – TŘI KRÁLOVÉ

Tento den obvykle přivítáme tři známé postavy, které za nějaký dar či menší obnos požehnají našemu obydlí a nad dveře napíší své obvyklé K+M+B s údajem vyjadřujícím aktuální rok. Letos tomu tak nebude a proto máme alespoň možnost si tento nápis trochu vysvětlit. Málo kdo zapochybuje, že tato tři písmena jsou něco jiného, než počáteční iniciála jmen Tří králů, tedy Kašpara, Baltazara a Melichara. Asi by to nezměnil ani fakt, že dříve se psávalo C+M+B, vždyť písmeno C lze číst též jako K. Ale právě tato forma zápisu je nejblíže opravdovému významu. Christus mansionem benedicat, tedy Kristus nechť žehná obydlí je správný význam tohoto zápisu, který by měl rovněž obsahovat tři křížky, které samy o sobě symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého a nejsou to znaménka „plus“ mezi iniciálami. Napřesrok snad bude již vše v pořádku a snad se Vám nad dveřmi obydlí objeví i ten správný nápis.

Informace k provozu základní školy a mateřské školy od 04. 01. 2021 do 10. 01. 2021

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 je omezena osobní přítomnost žáků na základní škole. V pondělí 04. 01. 2021 nastoupí do výuky žáci 1. a 2. ročníku při zachování všech platných hygienicko – epidemických opatření. Školní družina je v provozu pro žáky těchto ročníků beze změny.
Ostatní žáci si 04. 01. 2021 vyzvednou ve své třídě pracovní sešity, se svou třídní učitelkou proberou systém distanční výuky a v případě nutnosti si zapůjčí elektroniku. Využijte tento přiložený časový rozpis:
3. a 6. ročník – 9, 00 hod.
4. a 7. ročník – 9, 30 hod.
5. a 8. ročník – 10, 00 hod.
9. ročník – 10, 30 hod.
Distanční výuka začne od 05. 01. 2021.
V případě, že nebude možné vyzvednutí výukového materiálu v daném čase, bude připraven v hale školy v pondělí 04. 01. 2021 od 15, 00 hod. do 17, 00 hod.
Mateřská škola bude v provozu v běžném režimu. Je nutné přihlášení dětí ke stravování do 31. 12. 2020 do 12. 00 hod.
Vzhledem k měnící se situaci, sledujte, prosím, aktuální informace na webu školy.

Vánoční prázdniny a uzavření mateřské školy

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 14. 12. 2020 byly prodlouženy vánoční prázdniny o dva dny – od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Do školy se vrátí žáci 4. 1. 2021. V případě 4. a 3. stupně PES pro školy platí nástup 1. stupně a 9. ročníku. Při zachování rotačního způsobu výuky nastoupí 4. 1. 2021 žáci 6. ročníku. 11. 1. 2021 nastupuje 7. a 8. ročník.
Vzhledem k nízkému zájmu zákonných zástupců o docházku dětí do MŠ v době vánočních prázdnin oznamuji uzavření provozu od 21. 12. 2020 do 03. 01. 2021.
Stravování veřejnosti bude ukončeno v pátek 18. 12. 2020. Obnovení provozu školní jídelny bude zajištěno od 4. 1. 2021.
Sledujte, prosím, aktuální situaci a web školy.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Geotegrant 2019/2020 a 2020/2021

Ve spolupráci s firmou Geotek spol s r. o. byl ukončen pro žáky 8. a 9. ročníku projekt Geotekgrant. Letošní ročník se lišil od těch předchozích. Poprvé byly vyhodnoceny najednou dvě třídy. Letošní žáci deváté třídy vzhledem k situaci v Evropě nemohli na jaře odjet na studijní jazykový pobyt do Anglie tak, jak bylo zvykem v předchozích letech. Nebylo ani možné z důvodu jarního uzavření škol vyhodnotit průběh grantu. Proto bylo vše přesunuto na podzim. Žáci 8. ročníku se zapojili a grant byl vyhodnocen a uzavřen pro obě třídy současně. Pro ty nejúspěšnější byly, po dohodě s vedením firmy, zakoupeny tablety. Za zbývající část finanční dotace byla zakoupena 3D tiskárna, která bude použita pro rozvoj polytechnické výchovy žáků druhého stupně. Děkujeme firmě Geotek spol s r.o. za poskytnutí dotace a za možnost ji využít k dalšímu rozvoji vzdělávání našich žáků.

6. prosinec – Svatý Mikuláš

Kdo by neznal postavu vlídného vysokého pána s bílým plnovousem v biskupském oděvu s berlou v ruce, kterého doprovází anděl s čertem a rozdává hodným dětem dárky…Mikuláš v dnešní podobě je současným zobrazením opravdové historické postavy, kterým byl biskup Svatý Mikuláš z Myry (280/286 Patara – 6. prosince 345/352 Myra), který za svého života proslul svou štědrostí a zastáním se nespravedlivě stíhaných. Ač působil na území dnešního Turecka, byl patronem řeckých námořníků a rybářů, neboť byl řeckého původu a pocházel z rodiny rybáře. Kromě toho byl i patronem obchodníků, lučištníků, dětí, sládků, zastaváren, svobodných lidí, studentů ba dokonce i prostitutek a kajícných zlodějů. Den jeho úmrtí, kterým je 6. prosinec i koresponduje s touto tradicí, kdy nám v podvečer tohoto svátku výše zmíněná trojice cinkáním zvonce oznamuje svou návštěvu. Ale tradice jsou i jiné a neveselé. Občas se místo Mikuláše objevovala Mikuláška oblečená do dlouhých bílých šatů, obličej měla pomoučený a přikrytý průsvitnou rouškou. Byla mnohem přísnější než svatý muž a děti kárala za neposlušnost, připomínala jim důležitost pravidelného modlení a nabádala je k úctě ke starším lidem, zejména pak k rodičům. Nenosila sladkosti a děti sešvihala metlou. Třeba v okolí Přerova měla Mikuláška tak děsivou podobu, že byste ji nechtěli potkat ani dnes. Přerovská Mikuláška totiž měla v ruce srp místo metly, kterým zlobivé rovnou stínala. Podoba Mikulášky, dokonce i den, v němž chodila, se však lišily kraj od kraje.
Svébytným kulturním krajem je Morava. Proto se tu také vyskytovaly i svébytné lidové obyčeje. A jedním z nich je adventní postava Matičky, která je často ztotožňována s matkou svatého Mikuláše, tedy s Mikuláškou. Ta chodila po staveních například na Valašsku. Bylo to v předvečer 8. prosince, tedy Svátku Neposkvrněného početí Panny Marie. Byla oblečena do bílých šatů, vlasy měla z konopí a přes hlavu přehozenou plachtu. V ruce nosila košík prut a zvonek. Navštěvovala tak rodiny, kde byly malé děti. Když přišla k chalupě, prutem zašlehala po okně. Ten košík byl samozřejmě na dárky pro hodné děti. Obchůzku většinou vykonávala sama, akorát v okolí Karlovic se někdy objevovala s andělem.
…že Vám není tradice Mikulášky známa? Tak pozor na čerty, i za lhaní Vás můžou potrestat, copak nikdo z Vás nikdy nezpíval: „Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláška sukni“? Aha, tak teď už víte, jak to vše bylo!

Výuka od 30. 11. 2020

Na základě nařízení MŠMT ze dne 18. 11. 2020 nastupují 30. 11. 2020 k povinné školní docházce žáci prvního stupně a 9. ročníku. Výuka 6., 7. a 8. ročníku bude probíhat rotačním způsobem. Liché týdny budou určené pro prezenční výuku 7. a 8. ročníku (od 30. 11. a 14. 12.), Sudé týdny pro 6. ročník (7. 12., 21. 12.) Online výuka tříd bude probíhat standardním způsobem na základě pozvánek vyučujících.
Zájmové kroužky, s výjimkou pohybových, budou probíhat za dodržení hygienicko – epidemických nařízení. Ve stejném režimu bude školní družina a školní kluby.
Stravování je zajištěno, časy upřesní třídní učitelka. Žákům na distanční výuce je umožněno vyzvednutí obědů v době od 10:30 – 11:00 hodin, konzumace oběda ve školní jídelně možná není. Je vhodné, aby žáci měli dvě sady nádob, aby je mohli při vyzvednutí oběda vyměnit.
Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Kristýny Třískalové se podařilo zajistit kvalifikovanou učitelku, která ji bude po dobu nemoci zastupovat. Proto došlo k úpravě rozvrhů tříd, které jsou již nyní dostupné na Bakalářích.
V případě dotazů nebo problémů kontaktujte třídní učitelku nebo vedení školy. Věřím, že nástup žáků do školy bude přínosem nejen pro ně, ale i pro rodiče.

17. listopad – státní svátek

Státní svátek, k jehož datu se váží hned dvě události českých dějin. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Významnější je bezesporu Mezinárodní den studenstva. Ne jen proto, že je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ, ale zejména proto, že je připomínkou hrdinského boje studentů v dobách nacistického teroru. Zejména násilného potlačení poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku Československa 28. října 1939 v Praze, během níž byl těžce zraněn student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal (31. prosince 1914 Lhota nad Moravou – 11. listopadu 1939 Praha), zabit pekařský dělník Václav Sedláček (22. dubna 1917 Recklinghausen – 28. října 1939 Praha) a zraněno na 400 lidí. Na tuto událost navazovalo mnoho dalších a následky tohoto odvážně vyjádřeného odporu proti nacistům byly tragické a přišly záhy. Už v noci na 17. listopadu 1939 byli pozatýkáni studentští vůdci, z nichž bylo 9 popraveno a dalších více než 1200 studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů. V ten den došlo také k uzavření deseti českých vysokých škol.
Den boje za svobodu a demokracii je svátek ryze český a váže se k událostem roku 1989, kdy připomínka 50. výročí výše uvedených nacistických represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu a odstartovala u nás významné politické změny. Svátek je vnímán spíše pod zlidovělým pojmem Sametová revoluce.

Nástup 1. a 2. ročníku zpět do školy

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT nastupují žáci 1. a 2. ročníku dne 18. 11. 2020 zpět do školy. Budeme pokračovat v již nastavených pravidlech – ráno je v šatně bude vyzvedávat třídní učitelka, výuka bude probíhat ve třídě při intenzivnějším větrání. Roušky budou mít nejen ve společných prostorech, ale také ve třídě – doporučení je mít minimálně 2 roušky na den. Na oběd budou žáci chodit v daný čas – prvňáčci v 11, 35 hod. a druháčci v 12, 00 hod.
V plném rozsahu bude v provozu školní družina. Ráno od 6, 30 hod. do 7, 45 hod. Odpoledne začíná po ukončení výuky a končí v 16, 00 hod. Děti po celou dobu pobytu ve škole zůstávají v homogenní skupině, kterou bude tvořit jedna třída, nebudou se spojovat. Připomínám nutnost elektronického přihlášení obědů do pátku 13. 11. 2020 do 8, 00 hod.
Jsem ráda, že mohou do školy nastoupit alespoň naši nejmenší. Děkuji vám za váš přístup a práci s dětmi.

11. LISTOPAD – DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Tento den je věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. U nás v České republice je tento významný den připomínán od listopadu 2001. Tento den byl vybrán symbolicky, neboť právě v tento den roku 1918 (navíc v 11 hodin) bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Ač je Den veteránů spíše americký termín, ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den vzpomínek neboli Remembrance Day. To je vždy nejbližší neděle 11. listopadu, kdy je tato Nedělí vzpomínek – Remembrance Sunday. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. Jeho připnutím do klopy vzdáváme hold všem válečným veteránům a projevujeme jím úctu těm, kteří se prosadili v boji za světový mír.