Příměstský tábor aneb Prázdniny v přírodě 2020

Vážení rodiče,
základní škola ve spolupráci s obecním úřadem a zájmovými spolky ve Starém Kolíně pořádá pro žáky příměstský tábor zaměřený na poznávání Starého Kolína a jeho okolí.
Cena je 250,00 Kč za týden. V ceně je kalkulováno: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim. Poplatek je nutný uhradit do 26. 06. 2020 v pokladně školy. Na přihlášení svého dítěte použijte rezervační systém (zde) a vyznačte týdny, ve kterých máte o docházku zájem. Příměstský tábor je omezen kapacitou 30 žáků. Realizace neproběhne při přihlášení méně než 10 žáků. Zúčastnit se mohou i žáci jiné školy – v tomto případě, musí být na druhé straně čestného prohlášení kontakt na rodiče. Při naplnění kapacity rozhoduje pořadí přihlášení a uhrazení poplatku.
Rezervační systém bude otevřen do 19. 06. 2020 do 23:59 hodin.
Při příchodu do budovy bude žákům měřena teplota a odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění zde.

Provoz mateřské školy o prázdninách

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude zajištěn od 29. 06. do 14. 08. 2020. V anketě (Bakaláři-Ankety-Vyplňování anket) vyznačte týden docházky Vašeho dítěte. Anketa je aktivní do čtvrtka 11. 06. 23:59 hodin. O přijetí do skupiny rozhoduje pořadí přihlášených.
Při příchodu do budovy bude žákům měřena teplota a musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění zde.

Výuka na druhém stupni

Vážení rodiče,
na základě doporučení MŠMT bude výuka na druhém stupni ZŠ probíhat formou konzultací. Bude zaměřena na vysvětlení a procvičení učiva, které dělalo některým žákům během distanční výuky potíže, a na uzavření klasifikace pro druhé pololetí. Konzultace se nebudou týkat všech žáků druhého stupně. Vybraní žáci budou informováni o plánovaných konzultacích svými třídními učitelkami prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři. Stěžejní nadále zůstává distanční výuka dle nastaveného režimu, jako tomu bylo dosud. Při dodržení platných hygienicko-epidemiologických nařízení budou žáci v týdnu od 22. 06. do 26. 06. odevzdávat učebnice a klíče od skříněk . Školní rok bude ukončen 26. 06. 2020.
Při příchodu do budovy bude žákům měřena teplota a odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění zde.

1. ČERVEN – MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Každý z nás má již za ty roky zakořeněno, že první červnový den patří dětem. Na tento den se pořádají nejrůznější společenské akce, sportovní soutěže a jiné veselice. Historický vývoj tohoto dne, už není tak jednoznačný a prošel svým vývojem. Upozornit na práva a ochranu dětí se po celém světe snažili po svém a datum i název se přizpůsoboval teritoriálně i politicky. U nás se tento svátek do dnešní podoby utvářel v 50. letech a doba tomu chtěla, že hlavně politicky. Nicméně nakonec se vše dalo správným směrem až do dnešní podoby, kdy napříč celou republikou patří tento den pouze dětem. Heslem Mezinárodního dne dětí by mohlo být známé: Kdo si hraje – nezlobí a hymnou třeba: …a co děti, mají si, kde hrát! 🙂
Děti jste naše budoucnost, naše hrdost a hlavně naše radost, nejen tento den patří Vám!

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče, k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/21 byly přijaty tyto děti:

1. ŘŠ-SŘ 37/2020
2. ŘŠ-SŘ 38/2020
3. ŘŠ-SŘ 39/2020
4. ŘŠ-SŘ 40/2020
5. ŘŠ-SŘ 41/2020
6. ŘŠ-SŘ 42/2020
6. ŘŠ-SŘ 43/2020
7. ŘŠ-SŘ 44/2020
8. ŘŠ-SŘ 45/2020
9. ŘŠ-SŘ 46/2020
10. ŘŠ-SŘ 47/2020
11. ŘŠ-SŘ 48/2020
12. ŘŠ-SŘ 49/2020
13. ŘŠ-SŘ 50/2020
14. ŘŠ-SŘ 51/2020
15. ŘŠ-SŘ 52/2020
16. ŘŠ-SŘ 53/2020
17. ŘŠ-SŘ 54/2020
18. ŘŠ-SŘ 55/2020
19. ŘŠ-SŘ 56/2020

Provoz kuchyně od 25. 05. 2020

Vážení strávníci, od 25. 05. bude opět v provozu školní jídelna. Od 18. 05. 2020 je po telefonické domluvě možné platit obědy v budově školy. Vzhledem k situaci, kterou všichni procházíme, Vás tímto žádám o zvážení možnosti platit inkasem. Bylo by to pro nás všechny bezpečnější. Děkuji za pochopení.

15. KVĚTEN – MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

Když se řekne rodina, tak se mnohým z nás vybaví věčné spojení, že rodina je základ státu. Na tomto tvrzení není nic špatného a je jednou z mnoha definic, co je rodina. Známe její podobu ze sociologického, právního nebo třeba teologického hlediska. V průběhu let se měnilo i její tradiční pojetí, včetně výčtu jejich členů a vztahů. Historické prameny dokonce uvádí, že dříve byla rodina uváděna jako domácnost. Každý si zkrátka najde to své. Pro připomínku tak důležité instituce spadá na 15. května Mezinárodní den rodiny, což je označení platné od roku 1994, na základě rezoluce č. A/RES/47/237 – Valného shromáždění OSN ze září roku 1993. V Česku se 15. květen slaví jako významný den od roku 2006. Letos je tento svátek opravdu důležité zmínit, neboť nám současná situace dala možnost si rodinu trochu otestovat a uvědomit si její význam. Každá rodina je jiná a každý je členem té svojí… 🙂

8. KVĚTEN – DEN VÍTĚZSTVÍ

Na den 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen České republiky, ale i Evropy, kterou je ukončení 2. světové války v roce 1945. Za to se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, která vstoupila v platnost 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času. V minulosti se svátek též nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes například v zemích někdejšího Sovětského svazu. Válka na starém kontinentu skončila podpisem bezpodmínečné kapitulace, kterou v Remeši za německou brannou moc podepsal generál Alfred Jodl, aby byla později v Berlíně parafována dalšími německými i spojeneckými představiteli. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo.
U nás, v tehdejším Československu, se politici nejprve nemohli několik let rozhodnout, jaké datum státního svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – začátek Pražského povstání. Až v roce 1951 se poslanci dohodli, že se bude slavit 9. květen, jako Den osvobození Československa Sovětskou armádou. Po sametové revoluci, ještě dřív, než proběhly první demokratické volby, vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V této době získal svátek jiný název – Den osvobození od fašismu, aby v něm byli obsaženi všichni osvoboditelé. V roce 1990 vystoupil tehdejší poslanec Miloš Zeman s návrhem, aby bylo datum svátku přesunuto na 8. května. Oficiální historici obhajovali názor, že obě data jsou legitimní, neboť jde o záležitost časového posunu, neboť 8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, jak je zmíněno výše. Po bouřlivé diskuzi tento návrh prošel a 8. květen se stal státním svátkem s názvem Den osvobození od fašismu. V průběhu dalších let došlo ještě k dalším změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den osvobození a v roce 2004 změněn na Den vítězství, což měl být hlavně psychologický tah na základě názoru, že je lepší se cítit vítězem než osvobozeným. Název tohoto památného dne nikdy nepřepíše historii, proto tento den uctěme vzpomínkou na ty, kteří ztratili svůj život během druhé světové války.