Uzavření MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,
na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 se s účinností od 27. 2. 2021 (tedy od pondělí 1. 3. 2021) do 21. 3. 2021 uzavírá mateřská i základní škola. V tomto období bude také uzavřena školní jídelna.

Mimořádná opatření – MŠ

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání mimo jiné platí, že do budovy MŠ (ZŠ) vstupují dospělé osoby s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Děti v prostorách třídy MŠ roušku (či jinou ochranu) nosit nemusí. Přesto bude každé dítě mít ve svých věcech alespoň 1 ochranný prostředek splňující požadavky MZČR – tedy stačí jednorázová „chirurgická“ rouška. Roušku sterilně uložte do věcí v šatně.
​Děti ze 3. oddělení by měly mít minimálně 2 kusy (kvůli docházení na stravu přes areál ZŠ). ​
Při příchodu a odchodu do MŠ by měly i děti používat ochranný prostředek úst a nosu.​
​Dítě doprovází či vyzvedává vždy pouze 1 osoba (případně osoba s mladším dítětem).
Pro venkovní pobyt budeme využívat zahradu nebo okolní méně frekventované oblasti (lesy, louky), kde ochrana úst a nosu nebude pro děti potřeba.
Děkujeme Vám za za dosavadní spolupráci a ochotu.

Mimořádné opatření – ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

  • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:
    • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
    • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének
  • Ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Děkujeme za spolupráci.

Únor bílý…

Únor je nejkratší měsíc v roce, neboť má 28 dní …a jednou za čtyři roky 29 dní (přestupný rok). Tedy přesněji řečeno má 28 a čtvrt dne. Což je 28 dní a 6 hodin… Původně totiž býval posledním dnem v roce, proto ten neobvyklý počet. To je asi vše, čím je únor zajímavý, neboť na významné dny a svátky je to taková „okurková sezóna“. V minulosti byl významný snad jen 25. únor (1948) – známý jako únorový puč nebo Vítězný únor, ale to je naštěstí již pryč. Teda ne úplně všude, třeba u nás doma se pořád slaví…tedy nikoliv kvůli zmíněnému dni, kdy rodák z Heraltic u Vyškova předával moc svému lidu, ale prostě otec má ten den narozeniny. A mají narozeniny i jiní a slavní. Pozastavil bych se třeba u dne 6. února, kdy se roku 1905 narodil na Smíchově Jan Křtitel František Serafínský Werich, tedy pan Jan Werich osobně. Český filmový a divadelní herec, dramatik, filmový scenárista a společně s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem ikona Osvobozeného divadla. Zmínil bych jeden ze stovek jeho nesmrtelných výroků: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ (Jan Werich)…krásně vystihl distanční výuku, zejména tu pasáž s výmluvou, proč jsem neposlal úkol. Zůstaneme-li ještě u tohoto dne a koukneme se do světa, nemůžeme nezmínit, že se roku 1929 narodil Pierre Louis Baron de Bris neboli Baron Pierre Brice, prostě náčelník Apačů Vinnetou. Kdo by jej neznal, byl to Super Hero minulého století. Ano, Pierre byl hrdina i ve skutečnosti, jeho otec sloužil za války u námořnictva a on pomáhal s vyprošťováním zraněných. Rovněž se ve věku třinácti let zapojil do odboje a po nocích pašoval šifrované zprávy. No vida, jeden únorový den a je o čem psát… 🙂

21. leden

Dvacátý první den nového roku podle gregoriánského kalendáře, není žádným svátkem, mezníkem ani významným dnem v našich dějinách. Historickým exkurzem se dozvíme, že v tento den byl třeba v roce 1896 založen fotbalový klub SK Slavia Praha, roku 1930 byl na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí zprovozněn první světelný semafor v Praze a ze světa, že roku 1950 USA oznámily objevení 93. chemického prvku, který byl podle místa objevu (Berkeley v Kalifornii) nazván Berkelium. Narodili se Aristotelis „Telly“ Savalas (1922) – známý jako poručík Kojak (m.m. zajímavý chlapík, který byl rovněž novinářem, zpěvákem, režisérem, producentem a nositelem vyznamenání purpurové srdce), Plácido Domingo (1941) – španělský operní tenor nebo Martin Shaw (1945) – anglický herec, Doyle z Profesionálů. Naopak nás v tento den opustili Božena Němcová (1862) – významná česká spisovatelka a národní obroditelka nebo Karel Poláček (1945) – český spisovatel, humorista, novinář a filmový scenárista, autor románů „Bylo nás pět“, „Muži v offsidu“ nebo „U nás v Kocourkově“.
Přesto je letošní 21. leden 21. den 21. roku 21. století a v čase 21:21 hod. už musí zpozornět nejen numerolog. V literatuře se uvádí, že číslo 21 je číslo andělské a jeho význam je určující pro vesmír, který společně sdílíme. Každopádně je tento den minimálně svou jednadvacítkou zajímavý, tak proč si nezkusit třeba vsadit nebo si jen něco přát. A uvidíme…

6. leden – TŘI KRÁLOVÉ

Tento den obvykle přivítáme tři známé postavy, které za nějaký dar či menší obnos požehnají našemu obydlí a nad dveře napíší své obvyklé K+M+B s údajem vyjadřujícím aktuální rok. Letos tomu tak nebude a proto máme alespoň možnost si tento nápis trochu vysvětlit. Málo kdo zapochybuje, že tato tři písmena jsou něco jiného, než počáteční iniciála jmen Tří králů, tedy Kašpara, Baltazara a Melichara. Asi by to nezměnil ani fakt, že dříve se psávalo C+M+B, vždyť písmeno C lze číst též jako K. Ale právě tato forma zápisu je nejblíže opravdovému významu. Christus mansionem benedicat, tedy Kristus nechť žehná obydlí je správný význam tohoto zápisu, který by měl rovněž obsahovat tři křížky, které samy o sobě symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého a nejsou to znaménka „plus“ mezi iniciálami. Napřesrok snad bude již vše v pořádku a snad se Vám nad dveřmi obydlí objeví i ten správný nápis.

Informace k provozu základní školy a mateřské školy od 04. 01. 2021 do 10. 01. 2021

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 je omezena osobní přítomnost žáků na základní škole. V pondělí 04. 01. 2021 nastoupí do výuky žáci 1. a 2. ročníku při zachování všech platných hygienicko – epidemických opatření. Školní družina je v provozu pro žáky těchto ročníků beze změny.
Ostatní žáci si 04. 01. 2021 vyzvednou ve své třídě pracovní sešity, se svou třídní učitelkou proberou systém distanční výuky a v případě nutnosti si zapůjčí elektroniku. Využijte tento přiložený časový rozpis:
3. a 6. ročník – 9, 00 hod.
4. a 7. ročník – 9, 30 hod.
5. a 8. ročník – 10, 00 hod.
9. ročník – 10, 30 hod.
Distanční výuka začne od 05. 01. 2021.
V případě, že nebude možné vyzvednutí výukového materiálu v daném čase, bude připraven v hale školy v pondělí 04. 01. 2021 od 15, 00 hod. do 17, 00 hod.
Mateřská škola bude v provozu v běžném režimu. Je nutné přihlášení dětí ke stravování do 31. 12. 2020 do 12. 00 hod.
Vzhledem k měnící se situaci, sledujte, prosím, aktuální informace na webu školy.