Testování PISA

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo v České republice, stejně jako v desítkách dalších zemích z celého světa, pilotní sběr dat v rámci Programu pro mezinárodní hodnocení žáků OECD PISA 2022. V České republice bylo do pilotního šetření zapojeno celkem 22 škol. Celkem se zúčastnilo přibližně 800 českých žáků základních škol a víceletých gymnázií. Žáci, kteří se zúčastnili pilotního šetření PISA, vypracovávali test z matematiky, čtenářské a přírodovědné gramotnosti. Součástí šetření bylo také ověřování tvůrčího myšlení žáků a úroveň jejich finanční gramotnosti. Testování probíhalo formou tzv. adaptivního testu. Adaptivní testování přináší přesnější měření dovedností žáků, neboť reflektuje úroveň jejich dovedností a přizpůsobuje jí obtížnost úloh, s nimiž se žáci během testu setkají. Test tak dokáže lépe rozlišit mezi slabšími a zdatnějšími žáky a přesněji zprostředkovat vzdělávací výsledky žáků na obou koncích výkonnostního spektra.
Průměrný bodový výsledek naší školy v matematice byl 272 bodů (dívky průměr 257, chlapci průměr 287), přičemž průměrný bodový zisk všech testovaných škol, tedy základních škol a víceletých gymnázií činil 308 bodů. Ve čtenářské gramotnosti jsme získali 256 celkový počet průměrných bodů, přičemž dívky získaly 432 a chlapci 212 bodů. V této oblasti byl průměrný počet bodů všech škol stanoven hodnotou 309 bodů. Z čehož lze vyvodit, že dívky naší školy, které se zúčastnily testování, jsou vysoce nad průměrem všech testovaných škol, včetně víceletých gymnázií. Průměrný bodový výsledek v přírodovědné gramotnosti byl 252 bodů, přičemž průměrný bodový zisk všech testovaných škol činil 310 bodů.

Vědecká konference Já, strojař

Již potřetí uspořádalo vedení Střední průmyslové školy strojírenské v Kolíně v prostorách kolínského Městského společenského domu vědeckou konferenci pod názvem Já, strojař. Byla určena i pro žáky základních škol, proto na ni vyrazili i naši páťáci.
Na úvod je čekala hodina různých prezentací, kde se mimo jiné představili studenti strojní fakulty v Plzni, kteří představili svoji funkční formuli, zástupci Pardubické Explosie i zástupci Policie a Armády ČR. Poté už se děti mohly rozeběhnout mezi stánky, ve kterých na ně čekaly různé technické vymoženosti. U stánku Technické univerzity v Liberci si mohly nechat nastříkat na ruku nanovlákna, Střední průmyslová škola chemická z Pardubic jim ukázala pokusy s chemikáliemi, se kterými pracovat ještě nesmí a v BrainBallu si vyzkoušeli sílu vůle. Také už vědí, jak se snímají otisky prstů a nasazují pouta, jak se vyrábí hliníkové tuby na spreje, co vše se dá vytisknout v 3D tiskárně a hlavně to, že Semtex nehoří 🙂

Zimní sportovní den (2. stupeň – bruslaři)

Pátek 27. ledna 2023 patřil tradičnímu zimnímu sportovnímu dni. Děti měly možnost výběru hned z několika sportovních aktivit. Jedna ze skupin vyrazila autobusem na zimní stadion v Kutné Hoře, kde nejprve proběhlo řádné vystrojení na led a následné rozbruslení. Kromě vzájemného soupeření se konal i hlavní závod v kombinaci sprintu a slalomu, který ovládla Anna Kahounová ze 7. třídy. Pak už se jen na větší části ledové plochy bruslilo a na zbytku probíhal hokejový zápas. Závěr sportovního dne měl této skupině zpříjemnit pozvaný host – hokejista Lukáš Pajer (HC Mountfield HK a stříbrný medailista z MS U-20, 2023, Halifax – Kanada), ale bohužel měl povinnosti ke svému klubu, proto se omluvil a naše sportovce alespoň telefonicky pozdravoval. Alternativou tedy byl film Zátopek o naší sportovní legendě.

Školní zralost

Dovolte, abychom Vás pozvali na Besedu o školní zralosti, která se  uskuteční ve čtvrtek 2. 2. 2023 ve školní družině v budově základní školy (Kolínská 90). 

HÝBEME SE HEZKY ČESKY 2022

Naše škola obhájila 2. místo v soutěži HÝBEME SE HEZKY ČESKY S PENNY MARKETEM a pro mladé sportovce opět získala šekovou knížku na nákup zdravých potravin a 5.000,- Kč na nákup sportovního vybavení. Za získané peníze byly, na přání dětí, zakoupeny dvě sady brankářského vybavení na florbal, který patří na naší škole k nejoblíbenějším kolektivním sportům.

Škola v pohybu

Škola v pohybu je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v základních a středních školách. Do základních škol zamířil v rámci projektu Můj první gól, pod taktovkou trenérského týmu Fotbalové asociace České republiky. Patronaci nad projektem převzal po Tomáši Rosickém kompletní A-tým České fotbalové reprezentace. Letošním rokem se do projektu zapojila i naše škola získáním potřebného certifikátu k úspěšné realizaci celého projektu.

Uzavření základní školy

Ředitelství Základní školy Starý Kolín oznamuje, že po konzultaci s Okresní hygienickou stanicí v Kolíně uzavírá základní školu od 19. 12. 2022 do 22. 12. 2022.
Zákonní zástupci si mohou v pondělí od 8:00 – 11:00 hodin vyzvednout „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy).“
Odůvodnění:
Velké procento nemocných žáků a pedagogů.
Provoz školní jídelny nebude přerušen, žáci mají možnost odběru obědů do vlastních nádob.
Provoz mateřské školy bude zajištěn v plném rozsahu v budově Jiráskova – Bašta.

Poděkování

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Starý Kolín děkují, že jste v sobotu 3. prosince zavítali na náš vánoční jarmark v Obecním domě a zakoupili si u nás něco pro radost.

Přejeme Vám krásný předvánoční čas plný pohody.

Čas lásky

6. 12. 2022 probíhalo v OC Futurum Kolín zdobení vánočních stromečků na téma Čas lásky. I my jsme s dětmi z MŠ vyrazily vláčkem na výlet. Všemu předcházely velké přípravy, výroba ozdobiček , řetězů a světýlek. Děti se moc snažily a těšily se. Vezly s sebou na zdobení několik krabic plných krásných nápadů. Za svou snahu, která byla opravdu velká, si přivezly krásné odměny a spoustu dobrot. Stromečky zdobí dlouhé chodby OC, navozují krásnou vánoční atmosféru. Určitě stojí za to, dojet se na ně podívat. Přejeme Vám Všem krásné Vánoce.