Projektový den

V pátek 20. 4. 2018 se žáci 4. třídy, v rámci projektového vyučování, zapojili do celosvětového programu ,,Den Země.“ Nejprve jsme pronikli do tajů zvuků zvířat s úkolem: ,,Poznej a zapiš, kterému živočichovi zvuk patří.“ Ač celkem jednoduché zvuky se pro mnohé staly oříškem. Po té jsme si říkali o významu půdy, lesů a vodních ploch. Co je správné pro přírodu, jak ji můžeme chránit a naopak, co přírodě škodí. Nezapomněli jsme ani na třídění odpadu. Na závěr, po rozdělení do skupin, měly děti formou koláže vytvořit: 1) planetu Zemi, která je spokojená, 2) planetu Zemi, která je znečištěná, 3) třídění odpadu.  Pro zajímavost jsme uvedli dobu rozkladu jednotlivých materiálů. Všem se výtvory moc povedly.

Upozornění pro rodiče dětí I. oddělení

  • Dne 7.května (pondělí) se naše třída zúčastní nácviku první pomoci (v budově ZŠ). Děti si donesou na praktickou ukázku vlastní plyšovou hračku. Prosíme, hračku donést do pátku 4. 5. 2018.
  • V pátek 11. května proběhne fotografování naší třídy (foto celé třídy). Fotit se budeme na pozemku ZŠ.

Upozornění pro rodiče I. oddělení MŠ

Upozornění pro rodiče I. oddělení MŠ

    • V týdnu 23. – 27. 4. bude ve třídě Koťátek probíhat Čarodějný týden. Děti si mohou donést (malou) masku čarodějnice nebo čaroděje. 

    • V pondělí 23. 4. půjdeme opět do tělocvičny ZŠ na divadélko – tentokrát to bude představení „Šel zahradník do zahrady“. Odchod v 9:30 hodin.

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že v aktualizaci SW Bakaláři je vývojová chyba, Vám v průběhu dnešního dne nebudou Bakaláři fungovat. Pracujeme na odstranění. Děkujeme za pochopení.

Velikonoční dílničky a jarmark

Dne 22. 3. proběhl na Statku Starý Kolín tradiční Velikonoční jarmark. Této akci předcházely dva dny velikonočních dílniček. Žáci barvili a zdobili vajíčka, pletli pomlázky, motali věnce, vyráběli keramiku a spoustu dalších výrobků.

Od 15:30 začali žáci šesté třídy prodávat výrobky a velikonoční mazance, o které byl největší zájem. Po jarmarku následovalo vystoupení žáků 4. a 5. třídy pod vedením paní učitelky Kateřiny Pokorné s velikonočním pásmem, jehož součástí bylo vynášení Morany a vítání jara. Na závěr vystoupily mažoretky pod vedením paní učitelky Martiny Kaiserové.

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo kde jsi, byla zima mezi náma a včil už je za horama…“