VII. školní ples

V pátek 16. března se uskutečnil tradiční ples ZŠ a MŠ Starý Kolín. Byl věnován jako každoročně žákům 9. třídy, se kterými jsme se tak předčasně rozloučili. Celým večerem provázeli Lucka Holečková a Martin Vokatý. Ples zahájily mažoretky pod vedením paní učitelky Martiny Kaiserové. Děvčatům se to moc slušelo a vystoupení se jim povedlo. Následovala polonéza a slavnostní šerpování deváťáků. Poté, co žáci deváté třídy předali maminkám kytičky, vystoupila Natálka Hrabalová a Rozárka Lacinová se svým tanečním partnerem. Nechybělo ani půlnoční překvapení, které si deváťáci připravili. Celý večer hrála k tanci a poslechu kapela ECHO 91. Součástí plesu byla i bohatá tombola, ze které si snad každý odnesl zajímavé a hodnotné ceny. Děkujeme manželům Zradičkovým za poskytnutí prostor a samozřejmě všem, kteří se na organizaci plesu podíleli.

Aktuality

POMLÁZKOVÁNÍ ANEB VELIKONOČNÍ HRÁTKY V KRÁLOVSKÉM MĚSTĚ

  • Prvňáci spolu s dětmi z mateřské školy včera vyrazili do Kutné Hory na pořad Pomlázkování. Pořad vycházel z lidových tradic a snažil se hlavně formou hry a písniček přiblížit dětem velikonoční tradice a obyčeje,které neodmyslitelně k těmto jarním svátkům patří. Patřila k němu i dílnička, kde si děti vyzdobily keramické velikonoční vejce. V prostorách kostela svatého Jana Nepomuckého si prohlédly výstavku, která jim ukázala Velikonoce v dobách minulých. Všichni si pohráli a zároveň se poučili.