Informace k výletu – Zámek Loučeň – bludiště a labyrinty

  • Dne 8. června 2018 (pátek) pojedeme spolu s dětmi z II. odd. na výlet. Navštívíme zámek Loučeň, jeho zámecká bludiště a labyrinty v zahradě. Autobus bude odjíždět v 8 hodin a vrátíme se kolem 15 hodiny.

  • Na vstupné a dopravu budeme vybírat 250.- Kč. Děti mají vše s sebou zajištěno (jídlo i pití). Dětem dejte oblečení podle počasí, pohodlnou obuv a do baťůžku pláštěnku.

Upozornění

V době prázdninového provozu od 1. 7. do 20. 7. 2018, z důvodu rekonstrukce školní kuchyně, nastává změna v přihlašování a odhlašování stravy dětí MŠ.

  • Rodiče ZÁVAZNĚ vyplní docházku svého dítěte do tabulky v šatně.
  • Odhlásit stravu je možné pouze den dopředu do 12,30 hod. na telefonní číslo jídelny – 311 249 019 (pí. Malimánková) – NEPOUŽÍVAT E-MAIL
  • V případě nemoci lze 1. den jídlo vyzvednout v MŠ
  • Všechna neodhlášená strava bude naúčtována
    Děkujeme za pochopení.

Projektový „čarodějnický“ den

V pondělí 30. dubna 2018 se 2. třída proměnila na třídu plnou malých čarodějů a čarodějnic. Celé dopoledne jsme se učili zpívat čarodějnické písničky, vyzkoušeli jsme si strašidelný taneček, hledali rozdíly mezi kotlíky. Na svačinku jsme si nastartovali svá košťátka a vyrazili ven k ohýnku. Opečené buřtíky nám moc chutnaly. Naše společné fotografie vám prozradí více. Před obědem jsme si ještě stihli „zařádit“ na dětském hřišti. Počasí nám přálo, snad jen na chvilku nás potrápil nezbedný vítr. Náš čarodějnický den se vydařil, moc jsme si jej užili.

První pomoc zábavně

V pondělí 7. května jsme se vypravili na návštěvu do předškolního oddělení. S sebou jsme si přinesli vlastního plyšáčka. Tam už na nás čekala návštěva – Luky, záchranář z Prahy. A také měl pomocníka, velkého plyšového Méďu. S jeho pomocí předváděl dětem, jak správně poskytovat první pomoc, rozhodnout, kdy volat lékaře a základní pokyny při volání na tísňovou linku první pomoci. A pak už přišlo vlastní ošetřování některých zranění. Každý si to vyzkoušel, někdo na plyšáčkovi, někdo přímo na sobě. Děti celá akce zaujala a bavila. A budeme rádi, pokud nás Luky opět navštíví.

Tonda-obal v naší škole

V pondělí jsme se opět potkali s našimi kamarády. My, žáci I. třídy, jsme zašli na návštěvu do nejstaršího oddělení mateřské školy. Přijel nás navštívit Tonda–obal se svým EKO programem. Třídili jsme a recyklovali odpad z domácností. Přestože třídit odpad už většina z nás umí, dozvěděli jsme se spoustu novinek. Přibyly EKO nádoby, které ještě neznáme. Poučením pro nás bylo i recyklování odpadu a všechno, co se z něj vyrábí. Některé recykláty byly i v praktické ukázce a my jsme si je mohli i osahat. Všichni se aktivně zúčastnili celého programu. Bylo to opravdu zajímavé. Žáci I. třídy a 3. oddělení MŠ.

Projekt – Naše zahrádka v MŠ

V rámci tohoto projektu, po splnění určitých kritérií, bychom se všichni mohli dočkat vybudování přírodní zahrady na školním pozemku, kde by se děti staraly o růst květin pro výzdobu interiéru MŠ, pro radost z výsledků své práce a pro rodiče. Dále pak by mohly pěstovat i vybrané druhy ovoce či zeleniny. Tím by si opakovaly význam pěstování vybraných druhů ovoce a zeleniny pro zdravý růst lidského těla. Děti by se učily jak probíhá růst sazenic, semínek, rostlin. Získaly by vědomosti o jejich pěstování a získávaly by vztah k práci dospělých. Ke své práci by používaly malé zahradnické náčiní, čímž by se prolínala enviromentální výchova s výchovou polytechnickou.
….a tak se také stalo…
S pomocí pana školníka, který nám plochu na zahrádku zryl a připravil na sázení a setí, jsme zdárně vybudovali „Naši zahrádku“. Všechny děti z oddělení Berušek se podílely na přípravných pracech. Odstraňovaly pýr, uhrabávaly a vybíraly kamínky. Dokola jsme plochu ohraničili malým plůtkem.
Poté jsme zeminu řádně prolili a zaseli semínka okrasných rostlinek. Mezi těmito pracemi, které samozřejmě netrvaly jen jeden den, jsme ve třídě všichni řádně zalévali sazenice dýní. Semínka jsme namočili a poté už čekali jak nám krásně klíčí. Pak už byly připraveny k sázení. „A jdeme na to“, řekla paní učitelka. Vyhrnuli jsme si všichni rukávy a sázeli. Dnes už jen zaléváme naši krásnou zahrádku, kde nám rostlinky úspěšně rostou. Těšíme se společně z dobře odvedené práce, ale hlavně vidíme. že pěstování rostlin není tak jednoduché. O zahrádku musíme pečovat. Vytrhávat plevel, dávat rostlinkám to, co potřebují ke svému růstu. Příroda je čarodějka, my se o ni budeme starat a chránit ji. Už dnes se těšíme na kytičky, kterými budeme zdobit naši třídu, a dýně, ze kterých budeme vyrábět ozdoby do naší letité školní soutěže.

Projekt – Kniha je můj kamarád

Cílem projektu bylo získávání znalostí o knihách a prohlubování vztahu k nim.

Připravili jsme pro děti projekt nazvaný „Kniha je můj kamarád“.  Celý týden jsme u dětí prohlubovali získané vědomosti o knihách. Děti si zopakovaly, proč vznikla kniha, k jakým účelům patří, jaké druhy knih rozlišujeme, jak s knihou pracujeme a jak se ke knihám musíme chovat. Dále pak jsme si  povídali o tom, které knihy děti mají doma, které naleznou v knihovně naší školy, která kniha je pro ně samotné nejzajímavější, kterou mají nejraději. Děti získaly vědomosti, kdo je autor, kdo je ilustrátor, seznámily se s cenou knihy, ví, kde se knihy ukládají.

Ve třídě jsme si vytvořili výstavku z nejoblíbenějších knih.

V týdnu projektu jsme navštívili knihovnu naší vesnice a měli jsme možnost práce s knihou s paní knihovnicí. Na závěr děti získaly  tzv. “Průkaz čtenáře” a drobné dárky. Na oplátku jsme slíbili, že do knihovny namalujeme obrázky.

V týdenním projektu se prolínala literární výchova spolu s výtvarnou a pracovní činností, neboť si děti vyrobily svoji vlastní knihu, tzv. leporelo.