Muzeum E. Holuba

V pátek 10. 5. se žáci 5., 6. a 7. třídy vypravili do Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Nejprve jsme si vyslechli poutavý příběh tohoto velkého cestovatele a společně jsme se podívali na krátké video o jeho životě. Poté jsme se rozdělili na 2 skupiny. První skupina si prohlédla expozice a vyzkoušela všechny interaktivní tabule. Druhá skupina si zaskočila na náměstí do cukrárny. Zhruba po hodině jsme se vyměnili. Především páťáci si prohlídku opravdu užili a všichni se už těšíme, co nás čeká příště. 

Target Sprint

Ve čtvrtek 9. 5. se 2. stupeň naší školy zúčastnil sportovní akce Target Sprint. Tento relativně nový sport je složen z běhu a střelby na terč. Ačkoli nám počasí nepřálo, žáci statečně bojovali o nejlepší místa. První tři z každé kategorie postupují do finále, které proběhne 18. června v Čáslavi. Budeme držet pěsti a přát co nejlepší umístění. Článek k nahlédnutí zde.

Sportovní den 1. a 2. třídy

Dnes jsme měli sportovní den. Chtěli jsme ho věnovat turistice, ale počasí nás trochu zaskočilo. Proto se děti z 1. a 2. třídy sešly v tělocvičně. Daly si dvě hodiny společných soutěží v různých sportovních disciplínách. Běhaly, skákaly, soutěžily s míčem… Nakonec všichni dostali sladkou odměnu za sportovní výkony. Ven jsme se ale přece jen dostali a hodinu věnovali procházce. Sportovní den se nám opravdu vydařil.

Dopravní soutěž

V úterý 7. 5. bylo uspořádáno školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů.  Této soutěže se účastní žáci čtvrtého až osmého  ročníku,  s organizací pomáhají žáci devátého ročníku. Soutěží se ve čtyřech kategoriích: dopravní  testy, jízda zručnosti,  jízda obcí a první pomoc. Nejlepší žáci pak budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne  15. 5. v Kolíně, v areálu Vodního světa.

V den  konání  soutěže nám přálo počasí, všichni zúčastnění  byli na soutěž dobře připraveni  a seznámeni s pravidly,  takže vše proběhlo bez větších problémů. Velký dík patří třídním učitelkám pátého a čtvrtého ročníku za dobrou teoretickou přípravu žáků, učitelkám a asistentkám druhého stupně za precizní zvládnutí nelehké práce na stanovištích, a také žákům deváté třídy za pomoc při organizaci a přípravě celé soutěže.

Vítězům obou kategorií gratulujeme a přejeme jim co nejlepší umístění v okresním kole.

Výlet 6. třídy

V pátek 26. 4. se žáci 6. třídy vypravili na farmu Bláto u Uhlířských Janovic. Nejprve jsme cestovali vlakem, pak jsme 3 km šlapali pěšky. Na farmě nás přivítala paní Pečenková, která pro nás měla připravený program „Cesta mléka z pastvy až na stůl“. Vysvětlila nám, jakým způsobem zde chovají krávy, jak se zpracovává nadojené mléko a jak se vyrábí sýr a ostatní mléčné výrobky. Nakonec jsme si nakoupili výborné sýry a jogurty, abychom se mohli vydat na cestu zpět. 

Spaní ve škole

V pondělí 29. dubna odpoledne se žáci třetí třídy sešli ve škole v čarodějnických maskách a zahájili tak dobrovolnou akci „Spaní ve škole“. Z domova si přinesli spoustu vynikajících pochoutek, takže byla i velká hostina. Společně se naučili novou písničku a zatančili si strašidelné tanečky. Zahráli si soutěžní hru „Kufr“ a nejlepší hráči z „Modrého“ týmu získali za své výkony diplomy. Večer si děti vyzkoušely, jaké to je procházet se tmou po dlouhých chodbách školy. Stateční byli úplně všichni a „Stezku odvahy“ zvládli žáci na jedničku. Zklidnila je pohádka na dobrou noc o hodném duchovi Casperovi. Noc byla klidná, spali ve spacáku jako andílci až do rána. Ve školní jídelně si ráno pochutnali na vydatné snídani a potom už je čekala výuka. Spaní se vydařilo, všem se líbilo. Užilo se hodně legrace a těšíme se na další podobné akce.

Čarodějnický rej

Poslední dubnový den jsme ve školce oslavili sabatem čarodějnic a netopýrů. Četli jsme z čarodějnické kouzelné knihy zaklínadla a recepty. Vařili kouzelné nápoje doprovázené zaklínadly. Soutěžili jsme v letu na koštěti, skákáni v pytli, prolézání strachovým pytlem. Zatančili jsme si čarodějnický tanec u „pomyslného vytvořeného ohně“ a na závěr si vyrobili čarodějnici s koštětem. Všechny děti dostaly odměnou čarodějnický diplom a sladké pamlsky.

Návštěva knihovny

Dne 15. 4. 2019 navštívila třída Koťátek místní knihovnu. Děti si vyslechly přednášku o práci v knihovně, a jaké různé akce zde probíhají. Paní knihovnice dětem přečetla i úryvek z jedné knihy. Děti si na konci návštěvy mohly prohlédnout a prolistovat mnoho dětských knih. Některé děti přislíbily, že přijdou s rodiči.

Výlet do Jestřábí Lhoty

Dne 9. 4. 2019 jsme vyrazili spolu s třídou Berušek (I. oddělení) na statek do Jestřábí Lhoty. Děti zde mohly vidět mnoho zvířat jako kozy, ovce, králíky, pávy, bažanty a oslíka Derwena. Nově se děti také mohly podívat do otevřené ptačí klece. V kovářské dílně si děti vyťukaly své vlastní podkovičky pro štěstí. Podívali jsme se na výstavu strojů a na expozici staré dílny. Děti se zabavily při různých hrách a na písku. Děti odjížděly nadšené.

Žehušický pohár

V pátek 26. 4. 2019 se 20 žáků (ze 4., 5. a 6. třídy) naší školy zúčastnilo atletických závodů v Žehušicích. Všichni se velmi snažili a statečně bojovali o medaile. Získali 4 medaile, ze kterých jsme měli velikou radost. Škoda, že stupně vítězů nejsou čtyřmístné, protože řada našich žáků obsadila právě tuto pozici. Všem, kteří naši školu reprezentovali, patří veliké poděkování.