PLAVBA DRUHÁČKŮ

Na začátku školního roku jsme nastoupili jako plavčíci na loď druhé třídy. Vydali jsme se na plavbu po moři, která byla plná různých překážek. Ze začátku plavba probíhala bez problémů. Moře bylo klidné, nebe modré a úkoly jsme plnili na jedničky. Plachetnici druhé třídy jsme bez potíží vedli po určené trase k cíli.
Jenže pak přišla nečekaná bouře. Plachetnice byla poškozena a mohla na ní zůstat jen naše kapitánka. Ta také zavelela, abychom nasedli do 19 záchranných člunů. Dostali jsme kompas, mapu se spoustou pokynů a práce a také popis místa, kam máme doplout. Naštěstí jsme na své cestě k cíli potkali hodně lodí s dobrými lidmi, kteří nám dali jídlo, pití a mnoho dobrých rad.
Pár kilometrů před cílem nám začaly ubývat síly a naše záchranné čluny už byly velice chatrné. Naše velitelská loď, kterou kapitánka zvládla opravit, nás mohla opět nalodit a šťastně s námi na palubě mohla vplout do přístavu. Z nás – plavčíků – se stali kapitáni a kapitánky.

Dobrý vítr do plachet všem přejí – už ne plavčíci – ale kapitáni z druhé třídy.

Volno ředitelky školy

Vážení rodiče,
na pondělí 29. 06. 2020 a úterý 30. 06. 2020 vyhlašuji pro žáky ZŠ ve Starém Kolíně volno ředitele školy podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon z provozních důvodů.
Školní jídelna bude v provozu.

14. červen – Světový den dárců krve

Přesně před 14 lety vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) den 14. června jako Světový den dárcovství krve. Tento den oslavující dar krve jako dar života vznikl na popud několika organizací. Letošní kampaň WHO se zaměřuje na darování krve v případě mimořádných událostí. Je připomínkou těch z nás, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Motto letošního Světového dne zní „Každý dárce krve je hrdina“. Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě transfúzních přípravků stále aktuálním tématem.
Červený kříž od r. 1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování. Ve světě je již v 62 zemích dosaženo v případě plné krve 100% bezplatnosti odběrů. Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým dárcovstvím.

Příměstský tábor aneb Prázdniny v přírodě 2020

Vážení rodiče,
základní škola ve spolupráci s obecním úřadem a zájmovými spolky ve Starém Kolíně pořádá pro žáky příměstský tábor zaměřený na poznávání Starého Kolína a jeho okolí.
Cena je 250,00 Kč za týden. V ceně je kalkulováno: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim. Poplatek je nutný uhradit do 26. 06. 2020 v pokladně školy. Na přihlášení svého dítěte použijte rezervační systém (zde) a vyznačte týdny, ve kterých máte o docházku zájem. Příměstský tábor je omezen kapacitou 30 žáků. Realizace neproběhne při přihlášení méně než 10 žáků. Zúčastnit se mohou i žáci jiné školy – v tomto případě, musí být na druhé straně čestného prohlášení kontakt na rodiče. Při naplnění kapacity rozhoduje pořadí přihlášení a uhrazení poplatku.
Rezervační systém bude otevřen do 19. 06. 2020 do 23:59 hodin.
Při příchodu do budovy bude žákům měřena teplota a odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění zde.

Provoz mateřské školy o prázdninách

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude zajištěn od 29. 06. do 14. 08. 2020. V anketě (Bakaláři-Ankety-Vyplňování anket) vyznačte týden docházky Vašeho dítěte. Anketa je aktivní do čtvrtka 11. 06. 23:59 hodin. O přijetí do skupiny rozhoduje pořadí přihlášených.
Při příchodu do budovy bude žákům měřena teplota a musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění zde.

Výuka na druhém stupni

Vážení rodiče,
na základě doporučení MŠMT bude výuka na druhém stupni ZŠ probíhat formou konzultací. Bude zaměřena na vysvětlení a procvičení učiva, které dělalo některým žákům během distanční výuky potíže, a na uzavření klasifikace pro druhé pololetí. Konzultace se nebudou týkat všech žáků druhého stupně. Vybraní žáci budou informováni o plánovaných konzultacích svými třídními učitelkami prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři. Stěžejní nadále zůstává distanční výuka dle nastaveného režimu, jako tomu bylo dosud. Při dodržení platných hygienicko-epidemiologických nařízení budou žáci v týdnu od 22. 06. do 26. 06. odevzdávat učebnice a klíče od skříněk . Školní rok bude ukončen 26. 06. 2020.
Při příchodu do budovy bude žákům měřena teplota a odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění zde.

1. ČERVEN – MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Každý z nás má již za ty roky zakořeněno, že první červnový den patří dětem. Na tento den se pořádají nejrůznější společenské akce, sportovní soutěže a jiné veselice. Historický vývoj tohoto dne, už není tak jednoznačný a prošel svým vývojem. Upozornit na práva a ochranu dětí se po celém světe snažili po svém a datum i název se přizpůsoboval teritoriálně i politicky. U nás se tento svátek do dnešní podoby utvářel v 50. letech a doba tomu chtěla, že hlavně politicky. Nicméně nakonec se vše dalo správným směrem až do dnešní podoby, kdy napříč celou republikou patří tento den pouze dětem. Heslem Mezinárodního dne dětí by mohlo být známé: Kdo si hraje – nezlobí a hymnou třeba: …a co děti, mají si, kde hrát! 🙂
Děti jste naše budoucnost, naše hrdost a hlavně naše radost, nejen tento den patří Vám!