Odpovědi na nejčastější dotazy …

Vážení rodiče,
25. 5. začíná pro žáky 1. stupně dobrovolná výuka na základní škole. Vzhledem k množícím se dotazům a určité nejistotě se Vám pokusím vysvětlit, jaké kroky musela škola udělat, aby se mohla pro děti otevřít. Škola se řídí nařízením MŠMT, kterým jsou určena hygienicko-epidemiologická pravidla, jejichž dodržení předpokládá vytvoření bezpečného prostředí pro děti i dospělé pohybující se ve škole. V první řadě sami rodiče musí posoudit, zda požádají o zařazení dítěte do školní skupiny.
Na základě seznamu přihlášených budou vytvořeny skupiny. MŠMT doporučuje, pokud je to možné, vytvořit skupiny z jedné třídy nebo ročníku. V našem případě budeme přihlížet i k tomu, jak budou děti odcházet domů, aby nedocházelo ke křížení skupin.
Třída neznamená automaticky školní skupinu, dojde k namíchání dětí dle kritérií, které nám umožní naplnit požadavek nekřížení se – např. sourozenci, dojíždějící, odchod domů atp.
Nástup do školy – bude po skupinách, časový harmonogram bude vytvořen, až budeme vědět, kolik skupin opravdu bude. Na dvoře školy bude mít skupina vymezené svoje místo, kam pro děti přijde pedagogický pracovník a odvede je do šatny. Dle nařízení bude určený člověk, který bude na děti dohlížet (pan školník).
Přestávky budou upraveny podle počtu skupin, děti se nebudou na chodbě potkávat.
Stejně bude řešen i oběd – skupina bude v jídelně sama, děti budou dodržovat předepsané rozestupy, dezinfikovat si ruce, po odchodu paní kuchařka vydezinfikuje stoly a následně půjde do jídelny další skupina.
Školní družina nebude probíhat v běžném režimu, ale žáci, kteří jsou přihlášeni do 16:00 hodin, budou tvořit jednu homogenní skupinu a po obědě budou pokračovat zájmovou a relaxační činností.
Doporučení, aby byly děti co nejvíce venku, se budeme snažit dodržet. Pokud by nám školní prostory nestačily, budou se skupiny dle harmonogramu střídat. Nesmíme využívat jiné prostory např. hřiště za KD.
A pravděpodobně pro vás nejdůležitější otázka – výuka. Prioritou je až do 30. 06. distanční výuka. Školní skupiny budou pracovat pod vedením pedagogických pracovníků na úkolech zadávaných pro všechny děti. Nebudou mít rozvrh hodin, jak je ve škole zvykem. Školní skupina je především pomoc pro rodiče, kteří musí do zaměstnání a časová tíseň by jim neumožnila se dostatečně věnovat dětem a jejich úkolům.
Plně chápu Vaše obavy. Škola sice má plán, jak naplnit dané požadavky, ale vše se odvíjí od počtu dětí. Pokud byste potřeboval doplnit nebo vysvětlit některé informace, ozvěte se.

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem je 25. 05. 2020 obnoven provoz mateřské školy. Vzhledem k nastalé situaci bylo vydáno nařízení MŠMT o ochraně zdraví a zajištění provozu mateřských škol do konce školního roku. (zde)

 1. Po dohodě se zřizovatelem budou do MŠ přijímány pouze děti zaměstnaných zákonných zástupců na celodenní docházku.
 2. Účast dítěte potvrdí zákonní zástupci formou ankety v Bakalářích do 18. 05. 2020.
 3. Děti budou zařazené do skupin, složení skupin je dle nařízení do 30. 06. 2020 neměnné.
 4. Provoz MŠ bude od 6,30 hod. do 16,30 hod.
 5. Zákonní zástupci mají povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory ovlivňující docházku dítěte zde. Jeho nepřítomnost je povinen neprodleně omluvit.
 6. Při nedodržení pokynů a pravidel může být docházka žáka ve školní skupině ukončena.

Výuka na prvním stupni základní školy

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT začíná 25. 05. 2020 výuka na prvním stupni základní školy. Vzhledem k nastalé situaci bylo vydáno nařízení o ochraně zdraví a zajištění provozu základních škol do konce školního roku (zde)

  1. Účast žáků na školní docházce je dobrovolná, rodič je povinen vyjádřit zájem o školní docházku do 18. 05. 2020 formou ankety v Bakalářích.

  2. Žáci budou zařazeni do školních skupin. Zařazení vašeho dítěte, Vám bude zasláno zprávou přes Bakaláře, a to nejpozději do 22. 05. 2020.

  3. Provozní doba 7,40 hod – 16,00 hod. Ranní družina, dle nařízení, nebude zajištěna. Odpolední skupina bude zajištěna pouze pro žáky dojíždějící a děti zaměstnaných zákonných zástupců.

  4. Žáky si bude vyzvedávat pedagogický pracovník před školou, odcházet budou na základě zvoleného požadavku v anketě.

  5. Zákonní zástupci mají povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory ovlivňující docházku žáků zde. Nepřítomnost žáka je povinen neprodleně omluvit.

  6. Při nedodržení pokynů a pravidel může být docházka žáka ve školní skupině ukončena.

1. MÁJ

První květnový den, tedy 1. máj, je mezinárodní svátek pracujících, který se slaví od roku 1890. Svátek zavedla v roce 1889 II. Internacionála, na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu, právě dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. V průběhu let se oslava tohoto svátku poněkud změnila, proto si radši užijeme prvomájový večer s krásnou básní, která je historicky starší (1836) a zná jí snad každý z nás….

Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
Kvetoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
Zvučelo temně tajný bol,
Břeh je objímal kol a kol;
A slunce jasná světů jiných
Bloudila blankytnými pásky,
Planoucí tam co slzy lásky.
K.H. Mácha „Máj“

Hodnocení žáků za druhé pololetí

Vážení rodiče,
školní rok se chýlí ke konci. Bude nutné ho uzavřít a dětem vystavit vysvědčení. Všichni si uvědomujeme, že průběh druhého pololetí byl opravdu nestandardní a klasifikace nebude jednoduchá. Vyučující budou proto postupovat dle vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (zde). V praxi to znamená, že:

Hodnocení žáků
za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

 1. z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (známky do 12. 3.),
 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, s přihlédnutím na podmínky, ve kterých se žák vzdělává

30. DUBEN – ČARODĚJNICE

Poslední dubnový den patří u nás již tradičně pálení čarodějnic. Obce mezi sebou soupeří, která hranice bude vyšší, nechybí vhodný výběr místa, aby byl ten oheň opravdu vidět z pořádné dálky. A obecní hasiči trnou hrůzou, aby vše dobře dopadlo. Většinou vše opravdu dopadne dobře, protože tato noc je údajně magická. V kalendáři je přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem a už od nepaměti jí proto byla připisována tato magická síla. Již Keltové v tento čas slavili jeden ze svých nejvýznamnějších svátků – Beltine (jasný oheň), jímž pro ně začínalo kalendářní léto a s ním festival radosti a života. A to jsme od nich převzali i my, setkat se s přáteli, něco popít, něco dobrého pojíst a hlavně možnost trochu ponocovat. Letos necháme hasiče v klidu, stejně je velké sucho, kamarády odpočítáme jen do desíti, ponocovat můžeme a něco malého na zub se jistě také najde. A chytrá česká hlavička jistě vymyslí něco originálního…

VESELÉ VELIKONOCE

Velikonoční triduum, svátky jara, pomlázka nebo třeba Sedlecká pouť, to jsou tradiční Velikonoce v našem regionu. Všemi očekávaný prodloužený víkend, který vrcholí pondělní pomlázkou, kdy mužská část populace vyráží do ulic, beztrestně naseká proutím té půvabnější části a ještě k tomu za odměnu. Jako muž se musím přiznat, že mám Velikonoce opravdu rád. Jarní počasí dává valem pochmurné zimě a takřka bezbarvé roční období střídá to nejbarvitější, kdy kvetou snad i staré hrábě. Ožívají vzpomínky, ve kterých vidím malého kluka, který s partou vesnických kluků, oklestí svou rybičkou několik vrb v okolí a pod dohledem kamarádova dědy plete svůj kolednický originál. Jak v neděli večer probírá taktiku na ráno a nastaví si budík na sedmou. V pondělí ráno jej zamáčkne, zvoní stejně dlouho po jeho probuzení, neboť se nemůže dočkat a mizí na náves, kde má sraz s ostatními koledníky. Pak už probíhá stavení od stavení se zaklínadlem: „Hody, hody…!“, u kterého děvčata ječí a následně plní košíky svými výtvory, kterým vdechly život na povrchu jediného vajíčka. Soupeří s ostatními, kdy jeho celá rivalita spočívá v tom, kdo obešel víc stavení a jak naplnil svůj košík. V tomto, kromě již zmíněných vajíček, přistálo i několik klobás, jitrnic nebo čokolád. Některé překvapené babičky, které ani nedoufaly v takovou návštěvu, dávají po pětikoruně, neboť nic nestihly připravit. Takto získaný kapitál je ještě téhož dne odpoledne směněn za fotky Vinettoua nebo jiné „krásné a potřebné“ věci. K této transakci dochází na Sedlecké pouti. Po svátkách nastává realita všedního dne, chlapec jde do školy a jeho vajíčkovo-kolednický úspěch se zásadně promítá do skladby jídelníčku na následující dny. Velikonoce opět rychle utekly a za rok tomu bude stejně.
Obyčejný příběh, ze kterého si letos zkusme vybrat jeho pozitiva. Máme volno, příroda opět rozprostřela svou paletu barev, vajec je dost, opět tvoříme bohatou velikonoční výzdobu, pomlázku si taky upleteme a více si užijeme kruhu rodinného, ve kterém si rovněž můžeme zavzpomínat. Navíc se příští týden nebudeme muset trápit s jídelníčkem na variace á la vejce.
Veselé Velikonoce všem našim žákům, jejich rodinám i všem ostatním přeje ZŠ a MŠ Starý Kolín.

Zápis dětí do 1. třídy

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy proběhne od 06. do 17. 04. 2020 přes Bakaláře – pro zákonné zástupce dětí, které navštěvují III. oddělení předškoláků u nás ve školce nebo písemnou formou – pro zákonné zástupce dětí, které nemají přístup na Bakaláře naší školy, tedy navštěvují jinou mateřskou školu – dokumenty zde.

Podrobnosti k zápisu najdete zde

Povinná docházka ve školním roce 2020/21 začíná pro děti, které šesti let dosáhnou do 31. 08. 2020 včetně. Zapsáno může být i dítě, které šesti let dosáhne po 31. 08. 2020. Pokud dítě dosáhne šesti let v době 9 – 12/2020, je nutné doložit k zápisu písemnou žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne šesti let v době 1 – 8/2021, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.