Hodnocení žáků za druhé pololetí

Vážení rodiče,
školní rok se chýlí ke konci. Bude nutné ho uzavřít a dětem vystavit vysvědčení. Všichni si uvědomujeme, že průběh druhého pololetí byl opravdu nestandardní a klasifikace nebude jednoduchá. Vyučující budou proto postupovat dle vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (zde). V praxi to znamená, že:

Hodnocení žáků
za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (známky do 12. 3.),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, s přihlédnutím na podmínky, ve kterých se žák vzdělává

30. DUBEN – ČARODĚJNICE

Poslední dubnový den patří u nás již tradičně pálení čarodějnic. Obce mezi sebou soupeří, která hranice bude vyšší, nechybí vhodný výběr místa, aby byl ten oheň opravdu vidět z pořádné dálky. A obecní hasiči trnou hrůzou, aby vše dobře dopadlo. Většinou vše opravdu dopadne dobře, protože tato noc je údajně magická. V kalendáři je přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem a už od nepaměti jí proto byla připisována tato magická síla. Již Keltové v tento čas slavili jeden ze svých nejvýznamnějších svátků – Beltine (jasný oheň), jímž pro ně začínalo kalendářní léto a s ním festival radosti a života. A to jsme od nich převzali i my, setkat se s přáteli, něco popít, něco dobrého pojíst a hlavně možnost trochu ponocovat. Letos necháme hasiče v klidu, stejně je velké sucho, kamarády odpočítáme jen do desíti, ponocovat můžeme a něco malého na zub se jistě také najde. A chytrá česká hlavička jistě vymyslí něco originálního…

VESELÉ VELIKONOCE

Velikonoční triduum, svátky jara, pomlázka nebo třeba Sedlecká pouť, to jsou tradiční Velikonoce v našem regionu. Všemi očekávaný prodloužený víkend, který vrcholí pondělní pomlázkou, kdy mužská část populace vyráží do ulic, beztrestně naseká proutím té půvabnější části a ještě k tomu za odměnu. Jako muž se musím přiznat, že mám Velikonoce opravdu rád. Jarní počasí dává valem pochmurné zimě a takřka bezbarvé roční období střídá to nejbarvitější, kdy kvetou snad i staré hrábě. Ožívají vzpomínky, ve kterých vidím malého kluka, který s partou vesnických kluků, oklestí svou rybičkou několik vrb v okolí a pod dohledem kamarádova dědy plete svůj kolednický originál. Jak v neděli večer probírá taktiku na ráno a nastaví si budík na sedmou. V pondělí ráno jej zamáčkne, zvoní stejně dlouho po jeho probuzení, neboť se nemůže dočkat a mizí na náves, kde má sraz s ostatními koledníky. Pak už probíhá stavení od stavení se zaklínadlem: „Hody, hody…!“, u kterého děvčata ječí a následně plní košíky svými výtvory, kterým vdechly život na povrchu jediného vajíčka. Soupeří s ostatními, kdy jeho celá rivalita spočívá v tom, kdo obešel víc stavení a jak naplnil svůj košík. V tomto, kromě již zmíněných vajíček, přistálo i několik klobás, jitrnic nebo čokolád. Některé překvapené babičky, které ani nedoufaly v takovou návštěvu, dávají po pětikoruně, neboť nic nestihly připravit. Takto získaný kapitál je ještě téhož dne odpoledne směněn za fotky Vinettoua nebo jiné „krásné a potřebné“ věci. K této transakci dochází na Sedlecké pouti. Po svátkách nastává realita všedního dne, chlapec jde do školy a jeho vajíčkovo-kolednický úspěch se zásadně promítá do skladby jídelníčku na následující dny. Velikonoce opět rychle utekly a za rok tomu bude stejně.
Obyčejný příběh, ze kterého si letos zkusme vybrat jeho pozitiva. Máme volno, příroda opět rozprostřela svou paletu barev, vajec je dost, opět tvoříme bohatou velikonoční výzdobu, pomlázku si taky upleteme a více si užijeme kruhu rodinného, ve kterém si rovněž můžeme zavzpomínat. Navíc se příští týden nebudeme muset trápit s jídelníčkem na variace á la vejce.
Veselé Velikonoce všem našim žákům, jejich rodinám i všem ostatním přeje ZŠ a MŠ Starý Kolín.

Zápis dětí do 1. třídy

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy proběhne od 06. do 17. 04. 2020 přes Bakaláře – pro zákonné zástupce dětí, které navštěvují III. oddělení předškoláků u nás ve školce nebo písemnou formou – pro zákonné zástupce dětí, které nemají přístup na Bakaláře naší školy, tedy navštěvují jinou mateřskou školu – dokumenty zde.

Podrobnosti k zápisu najdete zde

Povinná docházka ve školním roce 2020/21 začíná pro děti, které šesti let dosáhnou do 31. 08. 2020 včetně. Zapsáno může být i dítě, které šesti let dosáhne po 31. 08. 2020. Pokud dítě dosáhne šesti let v době 9 – 12/2020, je nutné doložit k zápisu písemnou žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne šesti let v době 1 – 8/2021, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

28. březen – den učitelů

Nejprve něco málo z historie. Jak již samotný název „Den učitelů“ napovídá, jedná se o den vyhlášený k poctě učitelů, jako vděk za jejich práci, která je mnohdy jejich celoživotním posláním. Termín, tohoto pro učitele významného dne (přestože není jako významný den vyhlášen), se v různých zemích liší. Často je určen na výročí významného lokálního učitele nebo mezníku pedagogiky. V České republice, ale i na Slovensku, je určen na 28. března – výročí narození Jana Amose Komenského. Byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce učitelů. Letos je den učitelů trochu specifický, poznamenaný současnými okolnostmi. K obvyklému přání a poděkování našim kolegyním a kolegům, kterým se životním posláním stala kantořina, musíme připojit i poděkovaní za podporu a spolupráci rodičům našich žáků.
Milé kolegyně učitelky, milí kolegové učitelé, vážení pedagogičtí pracovníci a vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaší zodpovědnou a náročnou práci, které si všichni moc vážíme. Ať je i nadále naším společným cílem držet při sobě jako je to v tomto nelehkém období.

Prominutí školkovného

Vážení rodiče, dne 17. 3. z důvodu zmírnění dopadu finančního zatížení rodin v souvislosti s mimořádnými nařízeními vlády ČR, škola podala žádost zřizovateli ohledně prominutí školkovného v době uzavření mateřské školy. V období od března 2020 až do odvolání, bude školkovné prominuto. Souhlasné stanovisko obce k nahlédnutí zde.

Škola v době koronaviru

Celá naše země se dostala do situace, kterou nikdo ze současníků nezažil. Jsme všichni postaveni do reality, kterou musíme přijmout nebo alespoň akceptovat. Před třemi týdny málokoho napadlo, že virus hospodařící ve velkém v Číně doběhne do Evropy a ukáže nám, zač je toho loket. Na nás teď je, abychom, v rámci našich možností, jeho dopady minimalizovali. Školství je jednou z oblastí, která byla citelně zasažena. Ze dne na den byly uzavřeny školy, na zřizovatelích bylo zvážení, zda uzavřít i mateřinky. Starokolínští školáci měli výhodu – pobývali na jarních prázdninách a těšili se na jejich prodloužení. Radovali se, že se jim splnil sen, budou doma a škola pro ně bude pro výuku nepřístupná (sen mnoha školáků – kdyby chtěla škola spadnout, vyhořet,….). Netušili ve svých dušičkách, že se na ně chystá pohroma větší, než čekali. Učitelé na ně nezapomněli, se zodpovědností sobě vlastní připravili učivo, které budou muset zvládnout samostudiem nebo s pomocí rodičů či starších sourozenců. Jak rádi by alespoň někteří chodili do školy.
Ale teď vážně. Velké poděkování všem, kteří pochopili, že výuka „na dálku“ není automatická náhrada za regulérní školní vyučování. Učitelé se soustředili na český jazyk, matematiku a cizí jazyky. Ostatní předměty jsou zadávány jako doplněk a vyučující si toho jsou vědomi. Učivo je zadávané přes webové rozhraní Bakaláři. V případě problémů je každé pondělí od 15,00 hod. do 17,00 hod. otevřena hala školy a zákonní zástupci nebo osoby, které pověří, si mohou úkoly vyzvednout. Také jsou k dispozici přes maily učitelé, aby pomohli s učivem.
Poděkování rodičům, že zvládají složitou situaci v zaměstnání, zajišťují chod domácnosti a ještě si musí nechat velkou míru trpělivosti pro své děti. Rada pro rodiče: veďte své děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Zvlášť žáci na druhém stupni by měli zvládat samostatně zadávanou práci, měli by si umět časově rozvrhnout splnění požadovaných úkolů a také nést odpovědnost za to, když to neudělají. Své „úkoly“ dostávají i děti z mateřinky. Učitelky posílají rodičům nápady pro činnost, básničky, písničky. Milé je vidět videa od rodičů, jak se s dětmi „učí“.
Čeká nás ještě několik týdnů v podobném režimu. Udržte si rozvahu, optimismus a sílu pro sebe i své blízké. Všichni si budeme přát, abychom to zvládli a vrátili se co nejdříve do školy.