Target Sprint

Ve čtvrtek 9. 5. se 2. stupeň naší školy zúčastnil sportovní akce Target Sprint. Tento relativně nový sport je složen z běhu a střelby na terč. Ačkoli nám počasí nepřálo, žáci statečně bojovali o nejlepší místa. První tři z každé kategorie postupují do finále, které proběhne 18. června v Čáslavi. Budeme držet pěsti a přát co nejlepší umístění. Článek k nahlédnutí zde.

Sportovní den 1. a 2. třídy

Dnes jsme měli sportovní den. Chtěli jsme ho věnovat turistice, ale počasí nás trochu zaskočilo. Proto se děti z 1. a 2. třídy sešly v tělocvičně. Daly si dvě hodiny společných soutěží v různých sportovních disciplínách. Běhaly, skákaly, soutěžily s míčem… Nakonec všichni dostali sladkou odměnu za sportovní výkony. Ven jsme se ale přece jen dostali a hodinu věnovali procházce. Sportovní den se nám opravdu vydařil.

Dopravní soutěž

V úterý 7. 5. bylo uspořádáno školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů.  Této soutěže se účastní žáci čtvrtého až osmého  ročníku,  s organizací pomáhají žáci devátého ročníku. Soutěží se ve čtyřech kategoriích: dopravní  testy, jízda zručnosti,  jízda obcí a první pomoc. Nejlepší žáci pak budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne  15. 5. v Kolíně, v areálu Vodního světa.

V den  konání  soutěže nám přálo počasí, všichni zúčastnění  byli na soutěž dobře připraveni  a seznámeni s pravidly,  takže vše proběhlo bez větších problémů. Velký dík patří třídním učitelkám pátého a čtvrtého ročníku za dobrou teoretickou přípravu žáků, učitelkám a asistentkám druhého stupně za precizní zvládnutí nelehké práce na stanovištích, a také žákům deváté třídy za pomoc při organizaci a přípravě celé soutěže.

Vítězům obou kategorií gratulujeme a přejeme jim co nejlepší umístění v okresním kole.

Výlet 6. třídy

V pátek 26. 4. se žáci 6. třídy vypravili na farmu Bláto u Uhlířských Janovic. Nejprve jsme cestovali vlakem, pak jsme 3 km šlapali pěšky. Na farmě nás přivítala paní Pečenková, která pro nás měla připravený program „Cesta mléka z pastvy až na stůl“. Vysvětlila nám, jakým způsobem zde chovají krávy, jak se zpracovává nadojené mléko a jak se vyrábí sýr a ostatní mléčné výrobky. Nakonec jsme si nakoupili výborné sýry a jogurty, abychom se mohli vydat na cestu zpět. 

Spaní ve škole

V pondělí 29. dubna odpoledne se žáci třetí třídy sešli ve škole v čarodějnických maskách a zahájili tak dobrovolnou akci „Spaní ve škole“. Z domova si přinesli spoustu vynikajících pochoutek, takže byla i velká hostina. Společně se naučili novou písničku a zatančili si strašidelné tanečky. Zahráli si soutěžní hru „Kufr“ a nejlepší hráči z „Modrého“ týmu získali za své výkony diplomy. Večer si děti vyzkoušely, jaké to je procházet se tmou po dlouhých chodbách školy. Stateční byli úplně všichni a „Stezku odvahy“ zvládli žáci na jedničku. Zklidnila je pohádka na dobrou noc o hodném duchovi Casperovi. Noc byla klidná, spali ve spacáku jako andílci až do rána. Ve školní jídelně si ráno pochutnali na vydatné snídani a potom už je čekala výuka. Spaní se vydařilo, všem se líbilo. Užilo se hodně legrace a těšíme se na další podobné akce.

Čarodějnický rej

Poslední dubnový den jsme ve školce oslavili sabatem čarodějnic a netopýrů. Četli jsme z čarodějnické kouzelné knihy zaklínadla a recepty. Vařili kouzelné nápoje doprovázené zaklínadly. Soutěžili jsme v letu na koštěti, skákáni v pytli, prolézání strachovým pytlem. Zatančili jsme si čarodějnický tanec u „pomyslného vytvořeného ohně“ a na závěr si vyrobili čarodějnici s koštětem. Všechny děti dostaly odměnou čarodějnický diplom a sladké pamlsky.

Návštěva knihovny

Dne 15. 4. 2019 navštívila třída Koťátek místní knihovnu. Děti si vyslechly přednášku o práci v knihovně, a jaké různé akce zde probíhají. Paní knihovnice dětem přečetla i úryvek z jedné knihy. Děti si na konci návštěvy mohly prohlédnout a prolistovat mnoho dětských knih. Některé děti přislíbily, že přijdou s rodiči.

Výlet do Jestřábí Lhoty

Dne 9. 4. 2019 jsme vyrazili spolu s třídou Berušek (I. oddělení) na statek do Jestřábí Lhoty. Děti zde mohly vidět mnoho zvířat jako kozy, ovce, králíky, pávy, bažanty a oslíka Derwena. Nově se děti také mohly podívat do otevřené ptačí klece. V kovářské dílně si děti vyťukaly své vlastní podkovičky pro štěstí. Podívali jsme se na výstavu strojů a na expozici staré dílny. Děti se zabavily při různých hrách a na písku. Děti odjížděly nadšené.

Žehušický pohár

V pátek 26. 4. 2019 se 20 žáků (ze 4., 5. a 6. třídy) naší školy zúčastnilo atletických závodů v Žehušicích. Všichni se velmi snažili a statečně bojovali o medaile. Získali 4 medaile, ze kterých jsme měli velikou radost. Škoda, že stupně vítězů nejsou čtyřmístné, protože řada našich žáků obsadila právě tuto pozici. Všem, kteří naši školu reprezentovali, patří veliké poděkování.

Školní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“

24. dubna proběhlo školní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“, které připravili pod vedením pana Laciny členové MO ČZS pro žáky sedmé třídy. Ti si vyzkoušeli své znalosti v testu a v poznávání rostlin a semen. Všichni se snažili, samotné je překvapilo, co všechno znají a co dokázali v poznávací části soutěže správně pojmenovat. Nejlepších výsledků dosáhli a byli oceněni Marcela Vybíralová, Lenka Holečková, Jakub Dlouhý a Miroslav Stránský. Všichni zúčastnění dostali od zahrádkářů malý dárek – rozkvetlou pelargonii.