Přátelské utkání ve florbalu

Splněným přáním florbalových družstev dívek a chlapců z naší školy bylo jakékoliv přátelské utkání.   V období mezi školními soutěžemi nám vyšla vstříc ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře.  Naše výběry ze šesté a sedmé třídy se tak mohly 18. prosince 2019 utkat s ryze florbalovým mužstvem chlapců z hostující školy. V prvních utkáních byla znát převaha domácích, avšak odveta již dopadla lépe a slavilo se vítězství. Vrcholem florbalového dopoledne pak bylo vzájemné utkání našich dívek a chlapců, jehož odveta se konala ještě po návratů domů v naší tělocvičně.

Kouřimský skanzen

Děti z 1.-3. třídy se ve čtvrtek 12. 12. 2019 vypravily do nedaleké Kouřimi, aby si prohlédly místní skanzen.
Zajímalo je, proč se v adventní době hodně „věštilo“, jaké masky nosily Lucie, koho trestala Perchta, jaké má Mikuláš pomocníky, kdy se v našich zemích objevil vánoční stromeček, jaké další adventní a vánoční dekorace se vyráběly a co všechno měli naši předci na štědrovečerním stole.
To vše se dozvěděly z poutavého vyprávění průvodců a ještě si vyrobily malé vánoční dekorace. Svou návštěvu zakončily ve Vánočním obchůdku.

Výstava hraček

Dne 6. prosince 2019 navštívily postupně všechny třídy naší školy výstavu „Jak a s čím si hráli a co četli naši rodiče a prarodiče“, kterou v místním kině pořádal Starokolínský okrašlovací spolek. Jednalo se o prezentaci předmětů, které zapůjčili místní obyvatelé ze svých soukromých sbírek. Po prvotní přednášce pořadatele si děti mohly prohlédnout dobové hračky, tiskoviny, učebnice a jiné předměty, které neodmyslitelně patřily k dětství jejich rodičů a prarodičů. Bylo zajímavé poslouchat jejich komentáře u vystavených věcí a osobité srovnání s dnešním přetechnizovaným světem kolem nás.

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,

v době vánočních prázdnin (23. 12. 2019 – 5. 1. 2020) bude, se souhlasem zřizovatele, z organizačních a technických důvodů MŠ uzavřena. Provoz bude znovu obnoven dne 6. 1. 2020.

Okrskové kolo ve florbalu – dívky

Dne 20. 11. 2019 se družstvo dívek, sestavené z výběru 6. a 7. třídy, stejně jako nedávno to chlapecké, zúčastnilo florbalového turnaje pod záštitou AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Turnaj se tentokrát konal ve sportovní hale Obchodní akademie v Kolíně. Ve skupině C se naše dívky utkaly celkem se čtyřmi družstvy, se kterými sehrály vyrovnaná utkání. Bojovný výkon bohužel ani zde nebyl odměněn postupem ze skupiny. Možná i kvůli krácenému hernímu času stačil i jediný gól, který určoval vítěze. To, že dívky svým výkonem zaujaly i florbalové funkcionáře je fakt, že jim byla ihned po turnaji nabídnuta možnost hrát za registrovaný florbalový klub. S hrdostí sobě vrozenou však rozhodly, že si založí klub svůj – Starokolínský FbC!

17. listopad ve škole

V pátek celá škola věnovala prostor vzpomínce a odkazu 17. listopadu. Žáci deváté třídy připravili pro své spolužáky komponované pásmo, které zahrnovalo oba pro nás tak významné roky – 1939 a 1989. Pro žáky 5., 6. a 7. třídy byl připravený výukový program „Staleté kořeny“, který realizovala lektorka Jitka Drahokoupilová. Cílem programu bylo, aby si děti uvědomily minulost i současnost našich dějin. Žáci prvního stupně se věnovali tomuto výročí v hodinách prvouky. Své pocity a poznatky pak zpracovali během výtvarné výchovy.

Okrskové kolo ve florbalu – chlapci

Dne 15. 11. 2019 se ve sportovní hale, v Týnci nad Labem, konal florbalový turnaj pod záštitou AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Ve skupině D bojovalo o postup do finále i družstvo chlapců 6. a 7. tříd ze ZŠ Starý Kolín. Chlapci odehráli sérii celkem čtyř vyrovnaných zápasů, ale bohužel do finále i přes bojovný výkon nepostoupili. Prvotní zklamání celého týmu však ihned vystřídala pozitivní nálada s motivací do dalšího období. Škola bude i nadále pokračovat v podpoře tohoto druhu sportu, na který poskytuje nejen zázemí a potřebnou dotaci v hodinách tělesné výchovy, ale v neposlední době i materiální zabezpečení, kdy doposud nakoupila již dvě sady florbalových holí a dvě brankářské sady. Reaguje tak na zvýšený zájem dětí o tento druh sportu, který není výsadou pouze chlapců, ale i dívek. Důkazem je naše dívčí družstvo, které nás bude reprezentovat na obdobném turnaji dne 20. 11. 2019 v Kolíně.
Prvotní účel takových soutěží je samozřejmě sportovní vyžití, ale sekundárně nesmíme opomenout zážitky ze samotné cesty. Dnes byly okořeněny následující příhodou. Cestou na nádraží jsme si všimli vozidla, které sice jelo řádně po pozemní komunikaci, avšak bez řidiče… Následovala rychlá ukázka sehranosti, zde zejména pedagogického sboru, kdy vozidlo bylo zastaveno a předáno majiteli. Ten celou záležitost okomentoval slovy: „Ježíš, děkuji, asi mi to ručka nebere!“. Měl štěstí, že jsme kolem šli MY! 🙂

Technický kroužek

Jednou za dva týdny se koná schůzka technického klubu Newton naší školy. Je přihlášených 15 dětí vesměs 4. a 5. ročníku. Náplň činnosti je z jedné poloviny technika teoretická, kdy se scházíme v učebně matematiky a fyziky a za pomoci laboratorních přípravků školních i vlastní (dětské) výroby zjišťujeme a seznamujeme se se základními fyzikálními principy, a z poloviny druhé technika manuální, kdy se seznamujeme s dílenským prostředím a se základním ručním nářadím.
Máme za sebou vyhodnocení prvních laboratorních prací na téma „Měření venkovní teploty“ – děti zcela samostatně prováděly po dobu jednoho týdne 3x denně měření venkovních teplot, do přehledných tabulek zaznamenávaly hodnoty, s naměřenými hodnotami dále pracovaly a po analýze naměřeného hodnotily výsledek měření vlastním psaným závěrem.
V dílnách jsme se chutě chopili nářadí. Řezali jsme pilkou hrubý materiál, čerstvé řezy jsme brousili smirkovým papírem, zatloukali jsme hřebíčky kladívkem a hle – na světě byly první výrobky, dekorace.
Snažíme se vyvarovat plastů a používáme zbytkové materiály, aby po nás nezůstával zbytečný odpad.
Baví nás jak fyzika, tak dílny, plány máme veliké. Chceme měřit délku, rychlost, měrnou hmotnost, postavíme vlastní příhradový most, zapojíme svůj první elektrický obvod, rozložíme bílé světlo na hranolu. Ale také si vyrobíme periskop, ptačí budku nebo hmyzí hotel. A nebo jenom něco z toho, a nebo taky něco navíc!
Technika, to je vynalézavá tvořivost :o)