Škola nanečisto

Předškoláci z oddělení Sluníček si během února a března několikrát vyzkoušeli, jaké to je – být školákem v opravdové škole, i když jen „nanečisto“. S budoucí paní učitelkou 1. třídy Mgr. M. Horynovou se setkávali pravidelně každý čtvrtek po obědě.

Zvykali si na prostředí základní školy i na práci školáka. Naučili se správnému sezení ve školních lavicích i správnému držení psacího náčiní, a to formou dětských říkanek a pohybových her.

Vytvořili si vlastní pracovní desky, do kterých si postupně zakládali své práce, pracovní listy z českého jazyka, matematiky i z geometrie a prvouky, jako opravdoví prvňáčci. Největší radost měli předškoláci z příšerkových záložek do knížek, které se jim opravdu moc povedly.

Při poslední hodině obdrželi pozvánky k zápisu do 1. třídy, které jim vyrobili žáci třetího ročníku základní školy. 

Projekt Šablony II. pro Starý Kolín

Závěr kalendářního roku 2018 byl důležitý pro zlepšení finanční situace naší školy. Podávali jsem žádost Výzvy 63 OP VVV, která nám byla schválena a pro školu se nám podařilo získat částku ve výši  1 665 052,-. Z této částky již bylo zakoupeno 30 tabletů, které podpoří využívání informačních a komunikačních technologií při výuce. Díky těmto finančním prostředkům se nám podařilo, po dobu dvou let, zajistit fungování školního psychologa, kariérového poradce, sociálního a speciálního pedagoga. Dále se podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, sdílení zkušeností a spolupráce s pedagogy jiných škol a školek. Bližší informace naleznete v záložce Projekty – Operační program – Výzva 63.

Čtenářská kavárna v 1. třídě

Prvňáci prožili opět trochu jiný den. Přišli do školy = čtenářské kavárny. Přinesli si knihy, které již čtou. Každý ji představil a ostatní děti měly pak možnost si knihy prohlédnout. A aby to byla opravdu čtenářská kavárna, p. učitelka vařila čaj a rodiče zajistili něco dobrého. Určitě si tento den zase zopakujeme.

Výlet do Jestřábí Lhoty

Děti z 1. a 2. oddělení MŠ pojedou v úterý 9. 4. 2019 autobusem na výlet do Jestřábí Lhoty na akci „Za zvířátky“

Příchod dětí do MŠ do 7:30 hodin. Na sebe vhodné oblečení a obuv, s sebou malý batůžek s pitím a papírovými kapesníky. Svačinu děti dostanou. Vracíme se na oběd. Prosíme oznámit, pokud se někomu v autobuse dělá nevolno.

Vybíráme 120,-. Předání učitelkám ve třídě proti podpisu.

Děkujeme.

Bedýnka plná vitamínů

Již několik let naše škola dostává v rámci projektu “Ovoce a zelenina do škol“  příděl vitamínů v podobě balíčku pro každého žáka. Před jarními prázdninami si pro nás Gira připravila překvapení. Poslala do každé třídy „bedýnku plnou vitamínů“. Děti ochutnaly i ovoce, které by se do balíčku nevešlo. V bedýnce bylo mango, avokádo, hroznové víno, ananas, banány ……Všichni si opravdu pochutnali na zdravé svačince, kterou jim zaměstnanci Giry připravili. Patří jim za to veliké díky a těšíme se, že k nám ještě někdy „bedýnka plná vitamínu“ přijede.

Přihlašování a odhlašování obědů přes internet

Upozorňujeme rodiče dětí, že od 11. 3. 2019 funguje nový systém přihlašování a odhlašování obědů přes internetové stránky www.strava.cz. Stejnou možnost nabízíme i strávníkům z řad veřejnosti. Pro ostatní, kteří nechtějí využívat možnost přihlášení a odhlášení obědů přes internet se nic nemění. 
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Mgr. Irena Skřivánková

Návod ke stažení zde.

Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin 4. 3. – 8. 3. 2019 bude provoz MŠ částečně omezen.
Děti z 1. oddělení (Berušky) budou zůstávat v MŠ Bašta, ale budou dole – ve třídě Koťátek.
Děti ze 2. oddělení (Koťátka) a 3. oddělení (Sluníčka) budou v MŠ v ZŠ, tedy v oddělení Sluníček.
Prosíme rodiče dětí, které nebudou o prázdninách MŠ navštěvovat, aby si v pátek 1. 3. 2019 odnesli věci domů.
Doba provozu MŠ, tedy 6.30 – 16.30, zůstává beze změn.
Bližší informace Vám podají Vaše paní učitelky MŠ.
Děkujeme.