Státní svátek 28. října 2018

Ani u „Koťátek“ jsme nezapomněli oslavit narozeniny naší republiky. Povídali jsme si o státních symbolech, státní vlajce a státních barvách, poslechli jsme si státní hymnu a vyzkoušeli si, jak se při jejím poslechu chovat. Vyrobené vlajky si děti odnesly domů.

Večer oživlých dýní

Dne 1. listopadu se konala již tradiční akce “Noc dýní”. Od školy se po setmění vypravil lampionový průvod na Statek ve Starém Kolíně. Zde měli žáci osmého ročníku připravený program. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější disciplíny a prověřit si svou odvahu na strašidelné stezce.  Zlatým hřebem večera bylo vyhlášení nejoriginálnější dýně, výherci dostali drobné dárky. Věříme, že si účastníci akce večer užili stejně jako pořádající osmáci.

Večer dýní

Dne 1. 11. 2018 proběhne na Statku ve Starém Kolíně tradiční „Večer dýní“. Průvod od školy v 16.30 hodin.
Soutěžní dýně odevzdávejte do školní družiny nejpozději 1. 11. 2018 do 8.00 hodin, poté se budou převážet na statek. 

Dýně mohou odevzdávat i děti s rodiči z MŠ. Stejně tak se na ně těšíme v průvodu.

Projekt 100 let republiky

28. října uplynulo sto let od založení samostatného Československa. Žáci sedmého ročníku si toto výročí připomněli zpracováním projektu „100 let republiky“. Navrhli a zpracovali časovou osu významných událostí uplynulých sta let, vypracovali referáty o všech našich jedenácti prezidentech a vytvořili koláž o T. G. Masarykovi. Při realizaci projektu si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci v týmu, byli kreativní, tvůrčí a zároveň si připomněli velmi důležitou a zásadní událost v našich dějinách.

Lesní království

Celý týden jsme si s dětmi povídali o lesních zvířátkách. Už víme kdo všechno žije v lese, čím se živí, kde kdo bydlí. Ve třídě jsme dekorativně znázornili lesní království. Na chodbě před MŠ můžete vidět vyrobené krásné stromy, zajíce, lišky, barevné šišky a dva lesní panáčky – strážce lesa.

Hrajeme si …

Září se přehouplo v říjen a my děti, které jsme tu letos úplně nové, jsme si už v mateřské školce také zvykly. A to mezi sebou máme i opravdová mrňátka, kterým ještě nebyly tři roky. Paní učitelky nás moc chválí, jaké jsme šikovné a samostatné, umíme se pěkně oblékat a jíst a dokonce už i kromě lžíce, používáme u jídla vidličku. Také si umíme natočit samy pití z nádoby, když máme žízeň. A těch hlášek co vymyslíme, to se naše paní učitelky nasmějí…“Hele, to by mně teda zajímalo, co ty vlastně jíš, když tady nejíš nic.“   „Nesahej mi do talíře jo, to je moje maso!“ 🙂 . A tak tancujeme, zpíváme, malujeme, stříháme a lepíme, ale nejvíc nás stejně pořád baví hraní.

Venku je prima

Celé září a říjen nám počasí přálo, a tak jsme byli všichni nejraději venku. Běhali, skákali, sbírali listy a plody, tvořili domečky a trénovali na opičí dráze. A teď už se těšíme na sníh!

Projektový den k 100. výročí vzniku ČSR

Se žáky 5. třídy jsme si v rámci projektového dne připomínali vznik ČSR, státní symboly a také všechny prezidenty, které se nám tu v průběhu 100 let vystřídali. Sledovali jsem dokumenty, prohlíželi obrázky, četli knížky a na závěr jsme vše pěkně zpracovali. Všichni žáci se s nadšením zapojili a výsledek jejich práce je úžasný.