Večer dýní

Halloweenské dekorace, které zvládnete vy i vaše děti | Blesk.czVážení rodiče,
vzhledem k výrazně se zhoršující epidemické situaci jsme se rozhodli zrušit „Večer dýní“ na statku. Abychom si udělali alespoň trochu hezký podzim a nerušili akci bez náhrady, zvolili jsme jiné organizační řešení. Uspořádáme výstavu dýní na zahradě školy bez hlasování o tu nejhezčí. Malou odměnu dostane každý, kdo svoji dýni donese. K vidění budou od 3. 11 do 5. 11. po dobu provozu školy. V pátek odpoledne si je děti mohou odnést.
Dýně se vybírají ve školní družině nebo na recepci školy nejpozději do 3. 11. do 8:00 hodin.

7. třída školní výlet Praha

Dne 20. října 2021 se celá 7. třída vydala vlakem do Prahy, kde se nejprve vydala po historické stopě na Vyšehrad. Tam si prohlédla zdejší rotundu sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla a Vyšehradský hřbitov se Slavínem. Před vydatnou svačinou, z vlastních zdrojů, se pokochala výhledem takřka na celou Prahu a vrátila se zpět metrem do centra. Navštívila Valdštejnskou zahradu přiléhající k Senátu Parlamentu České republiky a cestou zpět do Starého Města si z Mánesova mostu prohlédla Pražský hrad, budovu Strakovy akademie a Kramářovu vilu nad ní. Taková interaktivní hodina občanské výchovy ve 4D. Při přesunu na Staroměstské náměstí si letmo prohlédla Josefov (bývalé židovské ghetto) a vrchol výletu zakončila opravdu stylově ve výšce 69 metrů, na věži Staroměstské radnice, kde nesměla chybět ani tradiční prohlídka orloje. Po rozchodu, který celá třída věnovala nákupu suvenýrů a pochutin následovala cesta vlakem zpět.

Preventivní opatření

Vážení rodiče,
vzhledem k výskytu Covid-19 ve škole se budou žáci dne 01. 11. 2021 preventivně testovat AG testy. Jde o ochranu a bezpečí žáků, ale i zaměstnanců školy. Současně tímto reagujeme na důrazné doporučení KHS Kolín. Zákonní zástupci žáků, kterých se výskyt bezprostředně týká, byli informováni přes SW Bakaláři. 

Přespolní běh

Dne 14. října 2021 se družstva žákyň a žáků naší školy zúčastnila Okresního přeboru ZŠ v přespolním běhu. Tento již tradičně pořádal TJ Sokol Kolín – atletika. Chladné a deštivé počasí dodaly závodu o něco více, co se týkalo jeho náročnosti. Hladký start na atletickém stadionu zavedl závodníky do přilehlého lesa, kde trať měnila povrch i profil. Běh po hlíně, kluzkých kořenech stromů, písku, úzké cestičce nebo třeba pasáž s asfaltem, takto stručně by se dala popsat. Přesto se nejednalo o nic, nad čím by se naši reprezentanti pozastavili. Bojovali statečně a s početným startovním polem v cíli trochu zamíchali, bohužel bez cenného kovu v konečném pořadí.

Branný den

Dne 8. října 2021 se na naší škole uskutečnil branný den. Výchozím bodem byl pro všechny třídy tradičně areál školy. Zde bylo i jedno ze stanovišť, kde se žáci mohli seznámit se základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Další trasa branného pochodu se již lišila a třídy se rozešly paprskovitě od školy do terénu. Cestou plnily úkoly na dalších dvou velkých stanovištích. Druhým takovým byla střelnice ve Starém Kolíně, kde nám místní střelci (pánové Jiří Vácha a Lukáš Doubrava), uspořádali okomentovanou výstavu sbírku vojenské techniky a zbraní, překážkovou dráhu, střelbu z airsoftových zbraní, střelbu ze vzduchovky a pro starší děti i střelbu z malorážky s přísnými pravidly opravdových střeleb. Posledním stanovištěm bylo fotbalové hřiště TJ Sokol Starý Kolín, kde byla připravena „opičí“ dráha plná zkoušek obratnosti, hod granátem a kriketem na cíl nebo dovednostní cvičení ztížené zakrytím zraku. Všem účastníkům přálo i počasí a tak nejzdatnější třídy nachodily hravě i více jak 10 kilometrů.

28. září – Den české státnosti

Sv. Václav – život a legenda | cesketradice.czSvátek náležející tomuto dni je přesně definován jako Den české státnosti a upomíná na rok 935, kdy byl velmi pravděpodobně zavražděn kníže Václav, český světec a symbol české státnosti. Proto jej často označujeme jako den Svatého Václava či zcela stručně “na” Václava. Státní svátek je to nový a byl ustanoven až v tomto století, tedy po roce 2000. Jeho samotnému vyhlášení předcházela velmi vášnivá debata, jejíž ohniskem byla zejména postava samotného Svatého Václava, co by rozporuplné osobnosti z historického hlediska. Každopádně Václav se stal naším národním symbolem, vždyť kdo by neznal jezdeckou sochu z horní části Václavského náměstí v Praze od Josefa Václava Myslbeka, symbol středobodu veškerého dění v naší zemi – středu samotné Evropy.

Vážení rodiče,
byli jsme seznámeni s výsledky šetření provedeného pracovníky KHS a bylo prokázáno, že pominula skutečnost, pro kterou byla protiepidemická opatření v ohnisku nákazy v mateřské škole nařízena. Vzhledem k tomu, že v rámci testování dětí na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebyl tento původce onemocnění COVID 19 zachycen, pominul zákaz osobní přítomnosti dětí v mateřské škole. Děti se mohou vracet od pondělí 20. 09. 2021.

UZAVŘENÍ MŠ – A. Jiráskova 16

Vážení rodiče,
vedení základní školy a mateřské školy oznamuje, že na základě rozhodnutí o  mimořádném opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze se s platností od pondělí 13. 09. 2021 do 27. 09. 2021 uzavírá provoz v mateřské škole na adrese A. Jiráska 16 (I. a II.oddělení MŠ). Důvodem je podezření na ohnisko nákazy možného onemocnění COVID-19. Pro děti navštěvující předškolní oddělení v základní škole je docházka beze změny. Sledujte aktuální zprávy na webu školy, popř. na rodičovských účtech SW Bakaláři.

Volno ředitele školy

Vážení rodiče,
tímto vám oznamuji, že dle §24 ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhlašuji z organizačních důvodů dne 27. září ředitelské volno. 

Mateřská škola bude v provozu beze změny.