Polytechnika v MŠ a ZŠ

Škola je zapojena v rámci Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 do projektu „Polytechnika v MŠ  a ZŠ“. Cílem je podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory.