Příměstský tábor aneb Prázdniny v přírodě 2020

Vážení rodiče,
základní škola ve spolupráci s obecním úřadem a zájmovými spolky ve Starém Kolíně pořádá pro žáky příměstský tábor zaměřený na poznávání Starého Kolína a jeho okolí.
Cena je 250,00 Kč za týden. V ceně je kalkulováno: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim. Poplatek je nutný uhradit do 26. 06. 2020 v pokladně školy. Na přihlášení svého dítěte použijte rezervační systém (zde) a vyznačte týdny, ve kterých máte o docházku zájem. Příměstský tábor je omezen kapacitou 30 žáků. Realizace neproběhne při přihlášení méně než 10 žáků. Zúčastnit se mohou i žáci jiné školy – v tomto případě, musí být na druhé straně čestného prohlášení kontakt na rodiče. Při naplnění kapacity rozhoduje pořadí přihlášení a uhrazení poplatku.
Rezervační systém bude otevřen do 19. 06. 2020 do 23:59 hodin.
Při příchodu do budovy bude žákům měřena teplota a odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění zde.