Putování prostorem a časem

V pátek 27. 1. 2012 jsme se zúčastnili posledního vzájemného setkání v rámci projektu Putování prostorem a časem. Setkání se konalo v Tylově divadle v Kutné Hoře a jeho hlavním cílem bylo pokřtít knihu, která vyšla jako společné dílo 16 základních škol z Kolínska, Kutnohorska, Čáslavska a Krkonoš.

Na úvod každá škola během 5 minut představila svoji nejzajímavější fotodvojici, kterou za dva roky práce na projektu objevila. Kristýna Hynková s Míšou Bednářovou si připravili prezentaci o Veletovském jezu.

Pak následovalo občerstvení, slavnostní otevření výstavy fotografií, která doprovází vydání knížky a nakonec samotný křest. Za naši školu knížku pokřtil vodou z Labe Erik Baše.

Každý, kdo na projektu od roku 2009 pracoval, dostal jedno vydání knížky pojmenované po projektu Putování prostorem a časem a tričko s jeho logem.

Za naši školu se na celém projektu podíleli:

Erik Baše, Míša Bednářová, Dominik Hájek, Kristýnka Hynková, Irča Karvaiová, Terka Mauleová, Kuba Mistr, Vítek Pošík, Verča Prchalová, Týna Potůčková, Anička Vokounová

Mgr. Irena Pánková, Mgr. Kristýna Třískalová

Také bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomáhali, poskytli fotografie, radu, pomohli s opravami a úpravami textu, protože bez nich by to bylo mnohem složitější.

Děkujeme: rodičům, Obecnímu úřadu Starý Kolín, panu Vopelákovi, Liskovi a Horákovi za poskytnutí fotografií, panu Pejšovi z SOA Kolín za cenné historické informace a Mgr. Haně Doubravové za korekturu textů.

Projekt putování prostorem a časem začal v roce 2009. Byli do něho vybráni žáci, kteří se mu budou moci věnovat po dobu dvou let – 8.třída.

Projekt putování prostorem a časem je zaměřen na porovnávání, vyhledávání a focení míst, které se za jistý časový úsek proměnily. Výstupem toho projektu je kniha, ve které bude uvedena většina fotografií, které žáci vyhledali a nově přefotili.

www.putovaniprostoremacasem.cz
Mgr. Pánková Irena
Mgr. Třískalová Kristýna