Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační projekt, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Naším úkolem je sbírat použité baterie a plnit úkoly na téma recyklace. Za to získáváme body, které můžeme vyměnit za různé školní pomůcky, sportovní vybavení a hračky do školní družiny.