Šablony OP JAK

Výzva č. 02_22_002 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004097

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_22_002

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Rozpočet projektu celkem: 1 815 754,00 Kč

Naše škola se zapojila do následujících šablon:

1.I/2 – Školní sociální pedagog – personální podpora MŠ
1.I/4 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
1.I/8 – Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
1.II/4 – Školní sociální pedagog – personální podpora ZŠ
1.II/5 – Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
1.II/7 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.II/11 – Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
1.V/2 – Spolupráce pracovníků ve vzdělávání
1.V/3 – Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. 

Mgr. Kristýna Třískalová