Školní jídelna

Marie Malimánková
telefon: +420 311 249 019
mail: malimankova@zsstarykolin.cz
obědy pro veřejnost: 10:00 – 10:30 hodin

Odhlašování obědů ve vyjimečných případech do 6:00 hodin. V případě, že stravu neodhlásíte, je možné si jídlo vyzvednout mezi 10:00 – 10:30 hodin (vlastní nádoby nutné – ne sklo).

Přihlašování a odhlašování obědů nejpozději do 13:00 hodin předešlého pracovního dne.

Seznam alergenů.

Ceny stravného od 01. 01. 2022

Děti mateřské školy Žáci základní školy Veřejnost
   3-6 let 7 let
a více
7-10 let 11-14 let 15 let
a více
přesnídávka 10,00 Kč 12,00 Kč
oběd 20,00 Kč 22,00 Kč 25,00 Kč 27,00 Kč 30,00 Kč 70,00 Kč
svačina 10,00 Kč 10,00 Kč

Vnitřní řád školní jídelny