Školní jídelna

Kateřina Koutná
telefon: +420 311 249 019
mail: koutna@zsstarykolin.cz
obědy pro veřejnost: 10:00 – 10:30 hodin

Odhlašování obědů ve vyjimečných případech do 6:00 hodin. V případě, že stravu neodhlásíte, je možné si jídlo vyzvednout mezi 10:00 – 10:30 hodin (vlastní nádoby nutné – ne sklo).

Přihlašování a odhlašování obědů nejpozději do 13:00 hodin předešlého pracovního dne.

Seznam alergenů.

Záloha na stravné pro školní rok 2023/2024:
MŠ – 1 500,- Kč (včetně školkovného)
ZŠ – 900,- Kč

Ceny stravného od 01. 04. 2023

Děti mateřské školy Žáci základní školy Veřejnost
   3-6 let 7 let
a více
7-10 let 11-14 let 15 let
a více
přesnídávka 13,00 Kč 14,00 Kč
oběd 25,00 Kč 33,00 Kč 33,00 Kč 35,00 Kč 40,00 Kč 80,00 Kč
svačina 12,00 Kč 13,00 Kč

Vnitřní řád školní jídelny