Školní jídelna

Marie Malimánková
telefon: +420 311 249 019
mail: malimankova@zsstarykolin.cz
obědy pro veřejnost: 10:30 – 11:45

Odhlašování obědů nejpozději do 6:00 hodin. V případě, že stravu neodhlásíte, je možné jídlo vyzvednout do 13:00 hodin (vlastní nádoby nutné).

Přihlašování obědů nejpozději do 13:00 hodin předešlého dne.

Ceny stravného od 1. 9. 2018

Děti mateřské školy Žáci základní školy Veřejnost
   3-6 let 7 let
a více
7-10 let 11-14 let 15 let
a více
přesnídávka  7,00 Kč  8,00 Kč 8,00 Kč  8,00 Kč  8,00 Kč
pitný režim 2,00 Kč
oběd  17,00 Kč  20,00 Kč  20,00 Kč  22,00 Kč  24,00 Kč   60,00 Kč
svačina    7,00 Kč    7,00 Kč     7,00 Kč

Vnitřní řád školní jídelny