Školní kluby

Nabídka školních klubů pro školní rok 2022/2023.

Název

Třída Vedoucí Čas Den

Místo

Přípravná Aj 1. třída Horynová 12:15 – 13:00 Pondělí 1. třída
Výtvarný kroužek 1. + 2. třída Čapková 13:00 – 14:30 Středa LICHÁ 2. třída
Přípravná Aj 2. třída Kubálková 13:00 – 13:45 Středa 2. třída
Sportuj ve škole 2. třída Dočkalová 12:30 – 13:30 Čtvrtek tělocvična
Keramika 3. třída Chovančíková 13:00 – 15:00 Středa školní dílny
Sborový zpěv od 3. třídy Plechatová, Pirklová, Chrastilová 15:00 – 16:00 Úterý 1. třída
Vaření 3. třída Dostálová 13:15 – 14:45 Pondělí kuchyňka
Mažoretky 3. + 5. třída Kaiserová 15:00 – 16:00 Čtvrtek tělocvična
Florbal 4. + 5. třída Dočkalová 13:45 – 14:30 Čtvrtek tělocvična
Konverzace v Aj 4. a 5. třída Doubravová 14:00 – 14:45 Pondělí 5. třída
Přírodovědný 5. třída Pánková 12:00 – 13:30 Úterý LICHÉ 5. třída
Sportovní hry 5. třída Pokorná 13:00 – 13:45 Středa tělocvična
Jóga 2. stupeň Kubálková 14:00 – 14:45 Čtvrtek tělocvična
Střelba 2. stupeň Doubrava 16:00 – 18:00 Pátek tělocvična
Zdravý pohyb ve škole dle doporučení Plechatová 13:00 – 13:45  Po, Út, St – SUDÝ týden  tělocvična