Školní kluby

Vnitřní směrnice pro školní kluby
Školní vzdělávací program pro školní kluby

Název

Vedoucí Čas/den

Místo

Přípravná Aj 1.-2. třída pokroč. Horynová 12:15 – 13:00/ Středa 3. třída L týden

1. třída S týden

Výtvarný kroužek

1. – 3. třída

Čapková 13:00 – 14:30/Úterý   L. 2. třída
Flétna I – začátečníci Plechatová 13:15 – 14:00/ Pondělí 3. třída
Flétna II – pokroč. Plechatová 14:00 – 14:45/ Pondělí 3. třída
Jóga – I. st. Plechatová 14:00 – 14:45/Středa L týden
školní družina
Jóga – II. st. Kubálková 14:00 – 14:45/Pondělí tělocvična
Keramika Nobilisová 14:00 – 16:00/Středa kuchyňka
16:00 – 18:00/ Středa veřejnost kuchyňka
Keramika pro nejmenší Chovančíková 14:00 – 15:30/Úterý kuchyňka
Média – PC –II. stupeň Třískalová K. 7:00 – 7:45/Pátek  počítačová učebna
Florbal Třískalová K. 7:00 – 7:45/Čtvrtek kulturní dům
Mažoretky 2.,3.,4. třída Kaiserová 14:15 – 15:00/Čtvrtek tělocvična
Klub zábavné logiky a deskových her Nekolová 13:00 – 15:00/Po-Pá 2. třída
Střelba Doubrava 16:00 – 18:00/Pátek tělocvična
Přípravná Aj Mistrová 15:00 – 16:00/Pátek školní družina
Sportovní – házená I.st. Mistrová 15:00 – 16:00/Středa tělocvična