Školní kluby

Vnitřní směrnice pro školní kluby
Školní vzdělávací program pro školní kluby

Název

Vedoucí Čas/den

Místo

Házená 3. třída Salák 14:00 – 14:45/Čtvrtek tělocvična
Házená 4. třída Salák 14:45 – 15:30/Čtvrtek  tělocvična
Cyklo-turistika Pařez Dle počasí  
Judo 1.- 2.třída Horský 15:30 – 17:00/Středa

14:00 – 16:30/Pátek

tělocvična
Judo MŠ Horský
Judo 3. třída Horský
Přípravná Aj 1.-2. třída pokroč. Horynová 13:00 – 14:00/Pondělí  
Výtvarný kroužek

1. – 3. třída

Čapková 13:00 – 14:30/Úterý   L. 1. třída
Flétna I Plechatová 15:00 – 16:00/Čtvrtek  školní družina
Jóga Plechatová 16:00 – 16:45/Středa  školní družina
Keramika Nobilisová 14:00 – 16:00/Středa

16:00 – 18:00/Středa – veřejnost

kuchyňka
Média – PC –II. stupeň Třískalová K. 7:00 – 7:45/Pátek  počítačová učebna
Florbal Třískalová K. 7:00 – 7:45/Úterý kulturní dům
Zdravotní Marklová Dle dohody učebna matematiky
Kopaná 1. stupeň Pařez 16:00 – 17:30/Čtvrtek tělocvična
Sportovní Pařez 15:30 -17:00/Pondělí tělocvična
Mažoretky 2.,3.,4. třída Kaiserová 14:15 – 15:00/Úterý tělocvična
Klub zábavné logiky a deskových her Marklová 14:00 – 15:30/Úterý učebna matematiky
Aerobik Pánková 15:00 – 16:00/Úterý tělocvična
Střelba Doubrava 16:30 – 17:30/Pátek tělocvična
Přípravná Aj Mistrová 15:00 – 16:00/Pátek školní družina
Konverzace v Aj Třískalová K. 7:00 – 7:45/Středa učebna zeměpisu
Cadetcar TPCA Mistr 15:30 – 17:00/Úterý školní dílny