Sportovní den

Na konci školního roku se každoročně pořádá Sportovní den.

Žáci soutěží ve družstvech, tvořených od 1. – 8. třídy, v tradičních sportovních disciplínách, ale i v disciplínách formou hry. Za organizátory a jako rozhodčí jsou zvoleni žáci 9.třídy.