Sportuj ve škole

Od 1. 9. 2018 se škola zapojila do projektu „Sportuj ve škole“. Navazuje na předchozí sportovní projekt „Hodina pohybu navíc“. Je určen žákům prvního stupně. Náplní je zvýšení pohybové aktivity a seznamování se základy míčových her. Lektorkou je Mgr. Jitka Dočkalová.