Termínový kalendář

 

 

Termín Název akce
1. 11. 2018 Divadlo MŠ – „Co malí medvědi o podzimu nevědí“
1. 11. 2018 Noc dýní – Statek Starý Kolín
8. 11. 2018 Čtvrtletní pedagogická rada
8. 11. 2018 Třídní schůzky
16. 11. 2018 Projekt „Bezpráví“
17. 11. 2018 Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek
2. 12. 2018 Rozsvěcení stromečku
3. 12. 2018 Divadlo MŠ – „Jak se v pekle kujou pikle“
10. – 11. 12. 2018 Vánoční dílničky
12. 12. 2018 Vánoční jarmark
10. – 14. 12. 2018 Konzultace s rodiči
20. 12. 2018 Zpívání v kostele
21. 12. 2018 Třídní vánoční besídky
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
leden – březen LVVZ
leden Schůzka s rodiči vycházejících žáků
16. 1. 2019 Divadlo MŠ – „Cirkus na kolečkách“
22. 1. 2019 Pedagogická rada MŠ
24. 1. 2019 1/2 pedagogická rada
30. 1. 2019 Zimní sportovní den
31. 1. 2019 Konec 1. pololetí – vysvědčení
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
21. 2. 2019 Divadlo MŠ – „Sněhurka“
4. – 10. 3. 2019 Jarní prázdniny
22. 3. 2019 VIII. Školní ples
březen – květen Povinný plavecký výcvik 2. + 3. třída + MŠ
28. 3. 2019 Divadlo MŠ – „O skřítkovi a víle“
duben Soutěž – Mladý zdravotník
4. 4. 2019 3/4 pedagogická rada
4. 4. 2019 Třídní schůzky
11. 4. 2019 Zápis do 1. třídy
18. – 19. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
23. 4. 2019 „Den Země“
24. 4. 2019 Divadlo MŠ – „Domku, domečku“
25. 4. 2019 Sběr starého papíru a PET víček
30. 4. 2019 Jarní sportovní den
1. 5. 2019 Státní svátek
2. 5. 2019 Dopravní soutěž – testy
3. 5. 2019 Dopravní soutěž – jízdy
2. – 3. 5. 2019 Pracovní dílny ke Dni matek
8. 5. 2019 Státní svátek – Den vítězství
16. 5. 2019 Zápis do MŠ
17. 5. 2019 Zeměpisný pořad – Planeta Země
24. 5. 2019 Fotografování – p. Eliáš
30. 5. 2019 Divadlo MŠ – „Barevná pohádka“
červen Škola v přírodě MŠ
3. 6. 2019 „Den dětí“
20. 6. 2019 Divadlo MŠ – „Hurá na prázdniny“
20. 6. 2019 Závěrečná pedagogická rada – 1. část
22. – 28. 6. 2019 Třídní výlety
25. 6. 2019 Závěrečná porada MŠ
27. 6. 2019 Branně sportovní den
28. 6. 2019 Konec školního roku
29. 6. 2019 Závěrečná pedagogická rada – 2. část
29. 6. – 31. 8. 2019 Hlavní prázdniny