Termínový kalendář

Termín Název akce Splněno
29. 08. 2023 Zahajovací pedagogická rada pro ZŠ
31. 08. 2023 Zahajovací pedagogická rada pro MŠ
04. 09. 2023 Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024
21. 09. 2023 Divadlo MŠ „Vodník“
28. 09. Den české státnosti – Státní svátek
29. 09. – 01. 10. 2023 Tematický zájezd – Harrachov
do začátku října Schůzka s rodiči integrovaných žáků
06. 10. 2023 Branný den
11. 10. 2023 Drakiáda
16. 10. 2023 Divadlo MŠ „Co malí medvědi o podzimu nevědí“
17. 10. 2023 Fotoalbum MŠ + 1. st.
26. – 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
28. 10. 2023 Den vzniku samostatného čs. státu – státní svátek
30. 10. 2023 „Jak válčili husité“ – agentura Pernštejni
listopad Zahrádkáři Starý Kolín – „Adventní tvoření“
07. 11. 2023 Noc oživlých dýní v areálu školy
02. 11. 2023 Čtvrtletní pedagogická rada
02. 11. 2023 Třídní schůzky
09. 11. 2023 Divadlo MŠ „Perníková chaloupka“
16. 11. 2023 Projekt „Bezpráví“
17. 11. 2023 Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek
27. 11. 2023 Divadlo MŠ „Trampoty čerta Huberta“
27. 11. – 12. 02. 2023 Plavecký výcvik
03. 12. 2023 Rozsvěcení stromečku, Betlém
12. – 16. 12. 2023 Konzultace s rodiči
13. 12. 2023 Zpívání pro babičky a dědy MŠ
21. 12. 2023 Zpívání v kostele
22. 12. 2023 Třídní vánoční besídky
23. 12. 2023 – 02. 01. 2024 Vánoční prázdniny
leden 2024 Schůzka s rodiči vycházejících žáků
leden 2024 LVVZ
18. 01. 2024 Divadlo MŠ – „Dvanáct měsíčků“
25. 01. 2024 Pololetní pedagogická rada
26. 01. 2024 Zimní sportovní den
31. 01. 2024 Pedagogická rada MŠ
31. 01. 2024 Konec 1. pololetí – vysvědčení
02. 02. 2024 Pololetní prázdniny
06. 02. – 16. 04. 2024 Plavecký výcvik
14. 02. 2024 Divadlo MŠ – „Pásmo pohádek“
26. 02. – 03. 03. 2024 Jarní prázdniny
26. 03. 2024 Velikonoční jarmark
27. 03. 2024 Divadlo MŠ – „Barevná pohádka“
28. 03. 2024 Velikonoční prázdniny
duben 2024 Soutěž „Mladý zdravotník“
11. 04. 2024 3/4 letní pedagogická rada
11. 04. 2024 Třídní schůzky
17. 04. 2024 Divadlo MŠ „Ježibaba Kolobajzna vzpomíná na Velikonoce“
18. 04. 2024 Zápis do 1. třídy
19. 04. 2024 „Den Země“
22. 04. 2024 Sběr starého papíru a PET víček
květen 2024 Dopravní soutěž – testy
květen 2024 Jarní sportovní den
květen 2024 Jarní zpívání pro babičky a dědy
květen 2024 Fotografování – p. Eliáš
01. 05. 2024 Svátek práce
03. 05. 2024 Projektový den ke Dni matek
08. 05. 2024 Den vítězství
09. 05. 2024 Zápis do MŠ
13. 05. 2024 Divadlo MŠ – „Trampoty štěňátka Gordona“
červen 2024 Zahradní slavnost
03. 06. 2024 „Den dětí“
13. 06. 2024 Divadlo MŠ – „Africké pohádky o zvířátkách“
18. 06. 2024 Závěrečná pedagogická rada – 1. část
24. – 27. 06. 2024 Výlety ZŠ a MŠ
25. 06. 2024 Závěrečná porada MŠ
27. 06. 2024 Branně sportovní den
28. 06. 2024 Konec školního roku
01. 07. – 01. 09. 2024 Hlavní prázdniny
28. 08. 2024 Závěrečná pedagogická rada – 2. část