Termínový kalendář

Termín Název akce Splněno
25. 08. 2022 Zahajovací pedagogická rada pro ZŠ
30. 08. 2022 Zahajovací pedagogická rada pro MŠ
01. 09. 2022 Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
13. 09. 2022 Divadlo MŠ „Hrnečku, vař“
23. 09. 2022 Tematický zájezd
28. 09. 2021 Den české státnosti – Státní svátek
do začátku října Schůzka s rodiči integrovaných žáků
06. 10. 2022 Fotoalbum MŠ 1,2
07. 10. 2022 Fotoalbum MŠ3, 1. st
07. 10. 2022 Branný den – přesunuto na 25. 10.
10. 10. 2022 Drakiáda
12. 10. 2022 Projekt „Zdravé nohy“ – schůzka s koordinátorem – 4.-6. ročník
17. 10. 2022 Divadlo MŠ „Co malí medvědi o podzimu nevědí“
20. – 21. 10. 2022 Projekt „Zdravé nohy“ – realizace
28. 10. 2022 Den vzniku samostatného čs. státu
26. – 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
01. 11. 2022 Noc dýní na statku
03. 11. 2022 Čtvrtletní pedagogická rada
03. 11. 2022 Třídní schůzky
23. 11. 2022 Divadlo MŠ „Statečná Hilda“
16. 11. 2022 Projekt „Bezpráví“
17. 11. 2022 Den boje za svobodu a demokracii
27. 11. 2022 Rozsvěcení stromečku, Betlém
listopad Zahrádkáři Starý Kolín – „Adventní tvoření“
05. 12. 2022 Divadlo MŠ – „Čertíci“
12.-16. 12. 2022 Konzultace s rodiči
15. 12. 2022 Vánoční jarmark
15. 12. 2022 Zpívání v kostele
22. 12. 2022 Třídní vánoční besídky
23. 12. 2022 – 02. 01. 2023 Vánoční prázdniny
leden 2023 Schůzka s rodiči vycházejících žáků
05. 01. 2023 Divadlo MŠ – „Jak vyzrát na bacily?“
15. – 22. 01. 2023 LVVZ – Hrabětice – přesunuto na jiný termín (3.3. – 9.3.)
26. 01. 2023 Pololetní pedagogická rada
27. 01. 2023 Zimní sportovní den
31. 01. 2023 Pedagogická rada MŠ
31. 01. 2023 Konec 1. pololetí – vysvědčení
03. 02. 2023 Pololetní prázdniny
13. 02. 2023 Divadlo MŠ – „Pohádka z kuchařské čepice“
20. – 26. 02. 2023 Jarní prázdniny
Únor – duben 2023 Povinný plavecký výcvik – 3., 4., 5. třída
06. 03. 2023 Divadlo MŠ – „O zamčeném štěstí“
06. 04. 2023 Velikonoční prázdniny
13. 04. 2023 3/4 letní pedagogická rada
13. 04. 2023 Třídní schůzky
19. 04. 2023 Divadlo MŠ „Ferda“
20. 04. 2023 Zápis do 1. třídy
duben 2023 Sběr starého papíru a PET víček
duben 2023 Soutěž „Mladý zdravotník“
21. 04. 2023 „Den Země“
01. 05. 2023 Svátek práce
květen 2023 Dopravní soutěž – jízdy, testy
květen 2023 Dopravní soutěž – jízdy, testy
květen 2023 Jarní zpívání pro babičky a dědy
květen 2023 Fotografování tříd
05. 05. 2023 Projektový den ke Dni matek
08. 05. 2023 Den vítězství
11. 05. 2023 Divadlo MŠ – „Šel zahradník do zahrady“
11. 05. 2023 Zápis do MŠ
01. 06. 2023 „Den dětí“
15. 06. 2023 Závěrečná pedagogická rada – 1. část
21. 06. 2023 Divadlo MŠ – „Hurá na prázdniny“
22. 06. 2023 Závěrečná porada MŠ
22. – 29. 06. 2023 Výlety ZŠ a MŠ
29. 06. 2023 Branně sportovní den
29. 06. 2023 Zahradní slavnost
30. 06. 2023 Konec školního roku
01. 07. – 03. 09. 2023 Hlavní prázdniny
28. 08. 2023 Závěrečná pedagogická rada – 2. část