Úřední deska

 

Název Vyvěšeno Sejmuto
Výroční zpráva za rok 2017/2018 k nahlédnutí zde

28. 11. 2018
Oznámení o zvýšení cen obědů 29. 6. 2018  
Seznam dětí přijatých k předškolní docházce 30. 5. 2018  
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání 12. 4. 2018 14. 5. 2018 
Chřipková epidemie 7. 2. 2018 12. 2. 2018 
Prázdninový provoz 31. 1. 2018 12. 2. 2018 
Školní řád 3. 9. 2017  
Stížnosti a jejich vyřizování 3. 9. 2017
ICT plán  15. 9. 2017  
Výroční zpráva za rok 2016/2017 k nahlédnutí zde

2. 10. 2017
Volební řád 15. 11. 2017  
Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018  21. 12. 2017  
Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 – 2020 21. 12. 2017