Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Výroční zpráva za rok 2018/2019 k nahlédnutí zde

28. 11. 2019
Finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 27. 11. 2019
Návrh střednědobého výhledu na rok 2021-2022 27. 11. 2019
Školní řád 1. 11. 2019
Zásady a zpracování osobních údajů 2. 9. 2019
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 4. 6. 2019 31. 8. 2019
Provoz MŠ v období hlavních prázdnin 30. 4. 2019 31. 8. 2019
Kalkulace stravy – s účinností od 1. 9. 2019 30. 4. 2019
Kritéria – přijímání dětí do MŠ  30. 4. 2019  
Kariéra – kuchařka/kuchař  30. 4. 2019 30. 5. 2019 
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání  15. 4. 2019 30. 5. 2019 
Kariéra – učitelka I. stupně – zástup za mateřskou  8. 4. 2019 26. 4. 2019
Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019  19. 12. 2018 28. 11. 2019 
Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 – 2021 30. 11. 2018 28. 11. 2019
Výroční zpráva za rok 2017/2018 k nahlédnutí zde

28. 11. 2018
ICT plán  15. 9. 2018 31. 8. 2019 
Oznámení o zvýšení cen obědů 29. 6. 2018
Seznam dětí přijatých k předškolní docházce 30. 5. 2018  
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání 12. 4. 2018 14. 5. 2018 
Stížnosti a jejich vyřizování 3. 9. 2017
Výroční zpráva za rok 2016/2017 k nahlédnutí zde

2. 10. 2017
Volební řád 15. 11. 2017  
Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018  21. 12. 2017  19. 12. 2018
Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 – 2020 21. 12. 2017  15. 11. 2018