Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Prominutí školkovného 24. 03. 2020  
Mimořádné opatření 10. 03. 2020  
Výroční zpráva za rok 2018/2019 k nahlédnutí zde 28. 11. 2019  
Finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 27. 11. 2019  
Návrh střednědobého výhledu na rok 2021-2022 27. 11. 2019  
Školní řád 01. 11. 2019  
ICT plán pro rok 2019/2020 15. 09. 2019  
Zásady a zpracování osobních údajů 02. 09. 2019  
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 04. 06. 2019 31. 8. 2019
Provoz MŠ v období hlavních prázdnin 30. 04. 2019 31. 8. 2019
Kalkulace stravy – s účinností od 1. 9. 2019 30. 04. 2019  
Kritéria – přijímání dětí do MŠ  30. 04. 2019  
Kariéra – kuchařka/kuchař  30. 04. 2019 30. 5. 2019 
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání  15. 04. 2019 30. 5. 2019 
Kariéra – učitelka I. stupně – zástup za mateřskou  08. 04. 2019 26. 4. 2019
Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019  19. 12. 2018 28. 11. 2019 
Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 – 2021 30. 11. 2018 28. 11. 2019
Výroční zpráva za rok 2017/2018 k nahlédnutí zde

 

28. 11. 2018  
ICT plán  15. 09. 2018 31. 8. 2019 
Oznámení o zvýšení cen obědů 29. 06. 2018  
Seznam dětí přijatých k předškolní docházce 30. 05. 2018  
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání 12. 04. 2018 14. 5. 2018 
Stížnosti a jejich vyřizování 03. 09. 2017  
Výroční zpráva za rok 2016/2017 k nahlédnutí zde

 

02. 10. 2017  
Volební řád 15. 11. 2017  
Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018  21. 12. 2017  19. 12. 2018
Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 – 2020 21. 12. 2017  15. 11. 2018