Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25 18. 05. 2024  
Výroční zpráva za rok 2022/2023 15. 11. 2023  
Rozpočet na rok 2024 30. 10. 2023  
Návrh střednědobého výhledu na rok 2024-2025 30. 10. 2023  

Souhlas zřizovatele s uzavřením mateřské školy a školní družiny

22. 05. 2023  

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 01. 09. 2023

22. 05. 2023  

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání

09. 05. 2023  

Zvýšení cen stravného od 01. 04. 2023

28. 02. 2023  
Volno ředitele školy 02. 11. 2022  
Výroční zpráva 02. 11. 2022  
ICT plán pro rok 2022/2023 15. 09. 2022  
Ceny stravného od 01. 11. 2022 23. 08. 2022  
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 11. 05. 2022 30. 06. 2022
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 11. 05. 2022 30. 06. 2022
Kritéria přijímání dětí do MŠ Starý Kolín 2022/2023 01. 04. 2022 30. 06. 2022
Finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 12. 01. 2022  
Návrh střednědobého výhledu na rok 2022-2023 12. 01. 2022  
Výroční zpráva  03. 11. 2021  
Zvýšení ceny stravného od 01. 01. 2022  31. 10. 2021  
ICT plán pro rok 2021/2022 15. 09. 2021 31. 08. 2022
Volno ředitele školy 03. 09. 2021 31. 12. 2022
Zápis o průběhu voleb do školské rady 30. 06. 2021 31. 12. 2021
Volby do školské rady 28. 05. 2021 31. 12. 2021
Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 25. 05. 2021 30. 06. 2021
Kritéria přijímání dětí do MŠ 2021/2022 04. 05. 2021 30. 06. 2021
Finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 01. 12. 2020 01. 01. 2022
Výroční zpráva za rok 2019/2020 16. 11. 2020 30. 06. 2021
ICT plán pro rok 2020/2021 15. 09. 2020 30. 06. 2020
Zvýšení ceny stravného v MŠ od 01. 09. 2020 30. 06. 2020 31. 12. 2021
Uzavření MŠ a ŠD 30. 06. 2020 31. 08. 2020
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 26. 05. 2020 30. 06. 2020
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 21. 04. 2020 27. 05. 2020
Kritéria přijetí dětí do MŠ ve Starém Kolíně 15. 04. 2020 27. 05. 2020
Prominutí školkovného 24. 03. 2020 27. 05. 2020
Mimořádné opatření 10. 03. 2020 30. 06. 2020
Výroční zpráva za rok 2018/2019 k nahlédnutí zde

 

  • výkaz zisku a ztráty k výroční zprávě 2018/2019
  • rozvaha
28. 11. 2019 16. 11. 2020
Finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 27. 11. 2019 01. 01. 2021
Návrh střednědobého výhledu na rok 2021-2022 27. 11. 2019  
Školní řád 01. 11. 2019  
ICT plán pro rok 2019/2020 15. 09. 2019 31. 08. 2020
Zásady a zpracování osobních údajů 02. 09. 2019  
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 04. 06. 2019 31. 08. 2019
Provoz MŠ v období hlavních prázdnin 30. 04. 2019 31. 08. 2019
Kalkulace stravy – s účinností od 1. 9. 2019 30. 04. 2019 01. 01. 2022
Kritéria – přijímání dětí do MŠ  30. 04. 2019 28. 06. 2019
Kariéra – kuchařka/kuchař  30. 04. 2019 30. 05. 2019 
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání  15. 04. 2019 30. 05. 2019 
Kariéra – učitelka I. stupně – zástup za mateřskou  08. 04. 2019 26. 04. 2019
Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019  19. 12. 2018 28. 11. 2019 
Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 – 2021 30. 11. 2018 28. 11. 2019
Výroční zpráva za rok 2017/2018 k nahlédnutí zde

 

  • výkaz zisku a ztráty k výroční zprávě 2017/2018
  • rozvaha
28. 11. 2018 01. 01. 2020
ICT plán  15. 09. 2018 31. 08. 2019 
Oznámení o zvýšení cen obědů 29. 06. 2018 30. 04. 2019
Seznam dětí přijatých k předškolní docházce 30. 05. 2018 30. 06. 2018
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání 12. 04. 2018 14. 05. 2018 
Stížnosti a jejich vyřizování 03. 09. 2017 30. 06. 2018
Výroční zpráva za rok 2016/2017 k nahlédnutí zde

 

  • výkaz zisku a ztráty k výroční zprávě 2016/2017
  • rozvaha
  • příloha – sestavený k 31. 12. 2016
02. 10. 2017 01. 01. 2019
Volební řád 15. 11. 2017 30. 06. 2018
Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018  21. 12. 2017  19. 12. 2018
Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 – 2020 21. 12. 2017  15. 11. 2018