Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Výroční zpráva  03. 11. 2021  
Zvýšení ceny stravného od 01. 01. 2022  31. 10. 2021  
ICT plán pro rok 2021/2022 15. 09. 2021  
Volno ředitele školy 03. 09. 2021  
Zápis o průběhu voleb do školské rady 30. 06. 2021  
Volby do školské rady 28. 05. 2021  
Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 25. 05. 2021  
Kritéria přijímání dětí do MŠ 2021/2022 04. 05. 2021  
Finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 01. 12. 2020  
Návrh střednědobého výhledu na rok 2022-2023 01. 12. 2020  
Výroční zpráva za rok 2019/2020 16. 11. 2020  
ICT plán pro rok 2020/2021 15. 09. 2020  
Zvýšení ceny stravného v MŠ od 01. 09. 2020 30. 06. 2020  
Uzavření MŠ a ŠD 30. 06. 2020  
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 26. 05. 2020 30. 06. 2020
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 21. 04. 2020 27. 05. 2020
Kritéria přijetí dětí do MŠ ve Starém Kolíně 15. 04. 2020 27. 05. 2020
Prominutí školkovného 24. 03. 2020 27. 05. 2020
Mimořádné opatření 10. 03. 2020  
Výroční zpráva za rok 2018/2019 k nahlédnutí zde

 

  • výkaz zisku a ztráty k výroční zprávě 2018/2019
  • rozvaha
28. 11. 2019 16. 11. 2020
Finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 27. 11. 2019  
Návrh střednědobého výhledu na rok 2021-2022 27. 11. 2019  
Školní řád 01. 11. 2019  
ICT plán pro rok 2019/2020 15. 09. 2019 31. 08. 2020
Zásady a zpracování osobních údajů 02. 09. 2019  
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 04. 06. 2019 31. 08. 2019
Provoz MŠ v období hlavních prázdnin 30. 04. 2019 31. 08. 2019
Kalkulace stravy – s účinností od 1. 9. 2019 30. 04. 2019  
Kritéria – přijímání dětí do MŠ  30. 04. 2019 28. 06. 2019
Kariéra – kuchařka/kuchař  30. 04. 2019 30. 05. 2019 
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání  15. 04. 2019 30. 05. 2019 
Kariéra – učitelka I. stupně – zástup za mateřskou  08. 04. 2019 26. 04. 2019
Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019  19. 12. 2018 28. 11. 2019 
Návrh střednědobého výhledu na rok 2020 – 2021 30. 11. 2018 28. 11. 2019
Výroční zpráva za rok 2017/2018 k nahlédnutí zde

 

28. 11. 2018  
ICT plán  15. 09. 2018 31. 08. 2019 
Oznámení o zvýšení cen obědů 29. 06. 2018 30. 04. 2019
Seznam dětí přijatých k předškolní docházce 30. 05. 2018 30. 06. 2018
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání 12. 04. 2018 14. 05. 2018 
Stížnosti a jejich vyřizování 03. 09. 2017 30. 06. 2018
Výroční zpráva za rok 2016/2017 k nahlédnutí zde

 

02. 10. 2017  
Volební řád 15. 11. 2017 30. 06. 2018
Finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018  21. 12. 2017  19. 12. 2018
Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 – 2020 21. 12. 2017  15. 11. 2018