Venkovní učebna

„Tato Venkovní učebna v arboretu Starokolínský motýlek byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje“

V rámci Programu 2016 z rozpočtu Středočeského kraje naše škola získala dotaci na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Škola vybuduje venkovní učebnu, která bude umístěna ve školním arboretu Starokolínský motýlek. Půjde o dřevěný altán s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 6 x 7m umístěný na betonové desce. Bude vybaven čtyřmi sety typu stůl + 2 lavice. Součástí projektu je doplnění sbírky listnatých a jehličnatých dřevin. Výsadbu provedou žáci pod dohledem pedagoga v rámci výuky.

Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci dle žádosti činí 120.000,- Kč. Ze Středočeského kraje škola získala  108.000,-Kč, tedy 90% celkových uznatelných finančních nákladů.