Výzva 56

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč. Podmínky výzvy byly stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.