ZÁPIS DO MŠ – 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy proběhne v ředitelně školy (Kolínská 90) ve dnech 11. – 14. května bez přítomnosti dětí. K zápisu využijte rezervační systém (zde), kde si vyberte čas, který vám vyhovuje.
Součástí Evidenčního listu je potvrzení od dětského lékaře, kterým dokladujete proočkovanost Vašeho dítěte. Vzhledem k epidemiologické situaci nedoporučujeme navštěvovat dětského lékaře, a proto doložíte vyplněné čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V den zápisu předložíte:

Všechny dokumenty lze vyhotovit ve škole.